Magdalena Lesińska
Magdalena Lesińska
Centre of Migration Research University of Warsaw
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The European backlash against immigration and multiculturalism
M Lesińska
Journal of Sociology 50 (1), 37-50, 2014
732014
Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne
Z Brunarska, M Grotte, M Lesińska
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2012
312012
Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne
Z Brunarska, M Grotte, M Lesińska
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2012
312012
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
302014
The dilemmas of policy towards return migration. The case of Poland after the EU accession
M Lesińska
Central and Eastern European Migration Review 2 (1), 77-90, 2013
292013
Transformacja nieoczywista
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010
262010
Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku
M Lesińska, M Okólski, K Slany, B Solga
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
222014
Polska kultura migracyjna po 2004 roku–między zmianą a tradycją
M Garapich
Współczesne polskie migracje: strategie–skutki społeczne–reakcja państwa, 17-34, 2013
192013
MIGRACJE W ANALIZIE POLITOLOGICZNEJ-NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ
M Lesińska
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 2 (38), 207-244, 2012
172012
MIGRACJE W ANALIZIE POLITOLOGICZNEJ-NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ
M Lesińska
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 2 (38), 207-244, 2012
172012
Poland: Becoming a country of sustained immigration
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
IDEA Working Papers 10, 5-21, 2009
132009
Ethnomorality of care: migrants and their aging parents
A Radziwinowiczówna, A Rosińska, W Kloc-Nowak
Routledge, 2018
122018
Polityka migracyjna Polski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku, w: M
H Chałupczak, G Firlit-Fesnak, M Lesińska, B Solga
Lesińska, K. Slany, B. Solga, M. Okólski (red.) Dekada członkostwa Polski w …, 2004
122004
Współczesne polskie migracje: strategie, skutki społeczne, reakcja państwa
M Lesińska, M Okólski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
112013
Analiza polityki państwa wobec migracji powrotnych. Przypadek Polski
M Szczepański
Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i …, 2010
112010
Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: teoria i praktyka
M Duszczyk, M Lesińska, K Matuszczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
92019
Immigration of Ukrainians and Russians into Poland: inflow, integration trends and policy impacts
M LESINSKA
92015
Upolitycznienie kwestii demograficznej (starzenia się ludności) w Polsce
M Duszczyk, M Lesińska, K Matuszczyk
Studia i materiały, 2015
92015
Return migration, state policy and integration of returnees
P Kaczmarczyk, M Lesińska
Welcome home, 29-37, 2012
82012
Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku
A Horolets, M Lesińska, M Okólski
Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, 2018
72018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20