Follow
Magdalena Lesińska
Magdalena Lesińska
Centre of Migration Research University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The European backlash against immigration and multiculturalism
M Lesińska
Journal of Sociology 50 (1), 37-50, 2014
1102014
Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne
Z Brunarska, M Grotte, M Lesińska
Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, 2012
602012
The dilemmas of policy towards return migration. The case of Poland after the EU accession
M Lesińska
Central and Eastern European Migration Review 2 (1), 77-90, 2013
572013
Transformacja nieoczywista
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
Polska jako kraj imigracji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
342010
MIGRACJE W ANALIZIE POLITOLOGICZNEJ-NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ
M Lesińska
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 2 (38), 207-244, 2012
292012
Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku
M Lesińska, M Okólski, K Slany, B Solga
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
252014
Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku
A Horolets, M Lesińska, M Okólski
Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, 2018
242018
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
242014
Polityka migracyjna Polski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku
H Chałupczak, G Firlit-Fesnak, M Lesińska, B Solga
Lesińska, K. Slany, B. Solga, M. Okólski (red.) Dekada członkostwa Polski w …, 2004
23*2004
Polish migrant settlement without political integration in the United Kingdom and Ireland: a comparative analysis in the context of Brexit and thin European citizenship
B Fanning, W Kloc‐Nowak, M Lesińska
International Migration 59 (1), 263-280, 2021
222021
Poland: becoming a country of sustained immigration
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
IDEA Working Papers 10, 5-21, 2009
202009
Relations between immigration and integration policies in postwar Europe
M Gońda, M Lesińska, M Pachocka
Relations between immigration and integration policies in Europe 24, 2020
192020
Współczesne polskie migracje: strategie, skutki społeczne, reakcja państwa
M Lesińska, M Okólski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
182013
Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: teoria i praktyka
M Duszczyk, M Lesińska, K Matuszczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
152019
Analiza polityki państwa wobec migracji powrotnych. Przypadek Polski
M Szczepański
Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i …, 2010
152010
Shifting migration flows and integration policies in Europe: An overview
P Kaczmarczyk, M Lesińska, M Okólski
Migration and integration in Europe, Southeast Asia, and Australia: A …, 2015
142015
Niełatwe związki–relacje polityczne między państwem pochodzenia a diasporą. Polska i polska diaspora w okresie przełomu 1989 roku i później
M Lesińska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
132019
Return migration, state policy and integration of returnees
P Kaczmarczyk, M Lesińska
Welcome home, 29-37, 2012
122012
One step forward, two steps back in political integration: why are Polish candidates not making progress in Irish local elections?
D Pszczółkowska, M Lesińska
Irish Political Studies 37 (1), 125-146, 2022
112022
Działania samorządów wobec migracji w kontekście zmian demograficznych. Przykład trzech polskich województw
M Lesińska, K Matuszczyk
Studia regionalne i lokalne, 64-82, 2019
112019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20