Follow
Magdalena Lesińska
Magdalena Lesińska
Centre of Migration Research University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The European backlash against immigration and multiculturalism
M Lesińska
Journal of Sociology 50 (1), 37-50, 2014
912014
Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne
Z Brunarska, M Grotte, M Lesińska
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2012
452012
Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne
Z Brunarska, M Grotte, M Lesińska
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2012
452012
The dilemmas of policy towards return migration. The case of Poland after the EU accession
M Lesińska
Central and Eastern European Migration Review 2 (1), 77-90, 2013
442013
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
362014
Transformacja nieoczywista
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010
322010
Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku
M Lesińska, M Okólski, K Slany, B Solga
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
262014
MIGRACJE W ANALIZIE POLITOLOGICZNEJ-NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ
M Lesińska
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 2 (38), 207-244, 2012
242012
MIGRACJE W ANALIZIE POLITOLOGICZNEJ-NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ
M Lesińska
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 2 (38), 207-244, 2012
242012
Polityka migracyjna Polski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku, w: M
H Chałupczak, G Firlit-Fesnak, M Lesińska, B Solga
Lesińska, K. Slany, B. Solga, M. Okólski (red.) Dekada członkostwa Polski w …, 2004
22*2004
Polska kultura migracyjna po 2004 roku–między zmianą a tradycją
M Garapich
Współczesne polskie migracje: strategie–skutki społeczne–reakcja państwa, 17-34, 2013
212013
Współczesne polskie migracje: strategie, skutki społeczne, reakcja państwa
M Lesińska, M Okólski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
172013
Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku
A Horolets, M Lesińska, M Okólski
Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, 2018
162018
Poland: Becoming a country of sustained immigration
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
IDEA Working Papers 10, 5-21, 2009
152009
Analiza polityki państwa wobec migracji powrotnych. Przypadek Polski
M Szczepański
Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i …, 2010
122010
Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: teoria i praktyka
M Duszczyk, M Lesińska, K Matuszczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
102019
Immigration of Ukrainians and Russians into Poland: inflow, integration trends and policy impacts
M LESINSKA
102015
Shifting migration flows and integration policies in Europe
P Kaczmarczyk, M Lesińska, M Okólski
Migration and integration in Europe, Southeast Asia, and Australia: A …, 2015
92015
Upolitycznienie kwestii demograficznej (starzenia się ludności) w Polsce
M Duszczyk, M Lesińska, K Matuszczyk
Studia i materiały, 2015
92015
Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: Impact of Visa abolition
M Jaroszewicz, M Lesińska
Centre for Eastern Studies= Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20