Follow
Вікторія Іваночко; Viktoriya Ivanochko; Scopus ID: 56707306700 orcid: 0000-0002-8189-9032
Вікторія Іваночко; Viktoriya Ivanochko; Scopus ID: 56707306700 orcid: 0000-0002-8189-9032
Доцент, Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського
Verified email at ldufk.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу: навч. посіб
Ю Беляк, І Грибовська, Ф Музика, В Іваночко, Л Чеховська
Львів: ЛДУФК, 2018
372018
Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students
SL Ivanochko Viktoriya, Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava
Journal of Physical Education and Sport, P. 218 – 224, 2015
33*2015
Фітнес, як засіб оздоровлення: метод. матеріали
ВВ Іваночко
Л.: Вид-во Львівської комерційної академії, 2006
332006
Pedagogical conditions of introduction of innovative educational technologies into the professional training of future specialists in the field of physical education and sport
IV Danylevych Myroslava, Romanchuk Olha, Hrybovska Iryna
Journal of Physical Education and Sport, pp. 1113 - 1119, 2017
30*2017
Improvement of special training of karatists for kumite competitions using Kata
WZ B. Kindzer, M. Danylevych, I. Hrybovska, Y. Kashuba, I. Grygus, M ...
Journal of Physical Education and Sport, 2466 – 2472., 2021
172021
Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів/Лідія Щур, Ірина Грибовська, Вікторія Іваночко
ВІ Л.Щур, І. Грибовська
Слобожанський науково-спортивний вiсник.–Харків: ХДАФК, 54, 2016
11*2016
Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students
RM / Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, Svistelnyk Irina
Journal of Physical Education and Sport 16, 598–603, 2016
82016
Theoretical and methodical foundations of health fitness: teach. manual
Y Belyak, I Gribovska, F Muzyka, V Ivanochko, L Chekhovskaya
Lviv: LDUFK, 2018
62018
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Данилевич М. Грибовська І., Іваночко В.
“The unity of science”, 64-67, 2015
6*2015
Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації
МФ Іваночко В., Грибовська І.
ЛДУФК, 2014
62014
Особливості складання оздоровчих фітнес-програм для студенток спеціальної медичної групи
ГІБ Іваночко В.
Науково–педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт…, 2011
62011
Дослідження мотивації студенток Львівської комерційної академії до різних видів фізичної активності
В Іваночко
Молода спортивна наука Українпи: зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та…, 2010
52010
Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок.
ІВ Данилевич М. Грибовська І
Зб. наук. праць Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми…, 2003
52003
аналіз сучасних проблем фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи
ВВ Іваночко, ІБ Грибовська, ТІ Яворський
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП…, 2014
42014
Оцінювання рівня фізичного здоров’я студенток спеціальної медичної групи
В Іваночко
Молода спортивна науки України: зб. наук. праць.–Львів: ЛДУФК 2, 56-59, 2011
42011
Мотивація чоловіків зрілого віку до оздоровчо-рекреаційної рухової активності
КІМ Іваночко В. В., Грибовська І. Б.
Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації. Матеріали I…, 2023
32023
Застосування сучасних оздоровчих технологій у навчально–виховному процесі фізичного виховання (для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації)
ЛВД В. В. Іваночко,В. М. Завійська
Видавництво Львівської комерційної академії, 2015
3*2015
Структура та зміст оздоровчих фітнес програм для студенток із захворюваннями кардіо-респіраторної системи (дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту)
ВВ Іваночко
ЛДУФК, 2013
32013
Вплив оздоровчих фітнес-програм на фізичний стан студенток із захворюваннями кардіо-респіраторної системи
В Іваночко, І Грибовська
YOUNG 2, 92-96, 2012
32012
Вплив оздоровчих фітнес-програм із використанням базової аеробіки на рівень здоров'я студенток із захворюванням кардіореспіраторної системи
ВВ Іваночко
Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт…, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20