Rafał Paweł WIERZCHOSŁAWSKI
Rafał Paweł WIERZCHOSŁAWSKI
Uniwersytet SWPS, Poznań
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Role of Experts in the Condominium Model as Republican (Re-) Solution of Social, Economic, and Political Problems
RP Wierzchosławski
Experts and Consensus in Social Science, 253-274, 2014
52014
Dissidents and Nomads in [Not Only] Post-totalitarian Countries: Why Are There so Many Problems if Things Are Going so Well?
RP Wierzchosławski
Central European Journal of International & Security Studies 13 (1), 2019
42019
Naukowcy w roli ekspertów: o pewnych problemach (re-) prezentacji prawdy w polityce
RP Wierzchosławski
Zagadnienia Naukoznawstwa, 2017
42017
Floriana Znanieckiego „Społeczne role uczonych” w kontekście współczesnego naukoznawstwa i socjologii wiedzy naukowej
RP Wierzchosławski
Humaniora. Czasopismo Internetowe”(w druku), 2016
42016
Florian Znaniecki, Alfred Schutz, Milieu Analysis and Experts Studies
RP Wierzchosławski
Life-World, Intersubjectivity, and Culture: Contemporary Dilemmas. New York …, 2016
32016
Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: obywatelskość, polityka, lokalność
A Gawkowska, P Gliński, A Kościański
Wydawn. IFiS PAN, 2005
32005
Republikańska próba implementacji wolności jako braku dominacji
RP Wierzchosławski
32002
Antinomies, Multiple Realities and the Pasts
RP Wierzchosławski
Towards a Revival of Analytical Philosophy of History, 166-203, 2017
22017
Rola nauki w demokracji liberalnej. Subiektywny przegląd zagadnień
RP Wierzchosławski
Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (1 (207)), 63-86, 2016
22016
Eksperci, laicy i światli obywatele a problem dystrybucji wiedzy społecznie uprawomocnionej
RP Wierzchosławski
Roczniki Filozoficzne 52 (2), 365-390, 2004
22004
Problemy ontologii społecznej.„
RP Wierzchosławski
Zeszyty naukowe KUL 44, 1-2, 2001
22001
DYSYDENCI I NOMADOWIE W PAŃSTWACH (NIE TYLKO) POSTTOTALITARNYCH. CZYLI DLACZEGO TYLE PROBLEMÓW, SKORO JEST TAK DOBRZE?
RPWRP Wierzchosławski
Porównania 24 (1), 275-284, 2019
12019
Odpowiedzialność uczelni za kształtowanie postaw obywatelskich studentów
RP Wierzchosławski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80 (1), 339-354, 2018
12018
Ocena przydatności folii adhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych oraz izolacji komórek ludzkich metodą mikrodysekcji laserowej
A Łasińska, K Baca, P Woliński, R Wierzchosławski
Problemy Kryminalistyki, 2014
12014
Politeizm aksjologiczny, władza ekspertów a wolność obywateli. Kilka uwag o meandrach wiedzy, władzy i republiki
RP Wierzchosławski
W: A. Gawkowska, P. Gliński i A. Kościański (red.), Teorie wspólnotowe a …, 2006
12006
Księdzu profesorowi Józefowi Herbutowi na siedemdziesięciolecie w darze
RP Wierzchosławski, T Szubka
Roczniki Filozoficzne 52 (2), 5-11, 2004
12004
EPISTEMOLOGIE POSTMODERNISTYCZNE A RACJONALNOŚĆ PRZEKONAŃ RELIGIJNYCH
W SWEET, R Wierzchosławski
Roczniki Filozoficzne, 69-89, 1994
11994
4 The Post-Truth Condition and Social Distribution of Knowledge
RP Wierzchosławski
History in a Post-Truth World: Theory and Praxis 39, 2020
2020
Author Meets Critics Symposium: Discussion on Legacies of Totalitarianism
K Brzechczyn, M Kwiecień, G Lewicki, C Petrescu, D Petrescu, ...
Central European Journal of International & Security Studies 13 (1), 2019
2019
Profilowanie genetyczne śladów daktyloskopijnych-problem wtórengo transferu materiału
K Pająk, R Wierzchosławski
Problemy Kryminalistyki, 58-64, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20