Obserwuj
Dawid Jurkiewicz
Dawid Jurkiewicz
Applica.ai, Adam Mickiewicz University
Zweryfikowany adres z applica.ai - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Going full-tilt boogie on document understanding with text-image-layout transformer
R Powalski, Ł Borchmann, D Jurkiewicz, T Dwojak, M Pietruszka, G Pałka
International Conference on Document Analysis and Recognition, 732-747, 2021
272021
ApplicaAI at SemEval-2020 task 11: On RoBERTa-CRF, span CLS and whether self-training helps them
D Jurkiewicz, Ł Borchmann, I Kosmala, F Graliński
arXiv preprint arXiv:2005.07934, 2020
172020
Contract discovery: Dataset and a few-shot semantic retrieval challenge with competitive baselines
Ł Borchmann, D Wiśniewski, A Gretkowski, I Kosmala, D Jurkiewicz, ...
arXiv preprint arXiv:1911.03911, 2019
62019
Against the Arrow of Time. Theory and Practice of Mining Massive Corpora of Polish Historical Texts for Linguistic and Historical Research Book
F Graliński, K Jassem, T Dwojak, Y Fedorushkov, D Jurkiewicz, ...
Investigationes Linguisticae 37, 17-33, 2017
62017
DUE: End-to-End Document Understanding Benchmark
Ł Borchmann, M Pietruszka, T Stanislawek, D Jurkiewicz, M Turski, ...
Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems Datasets …, 2021
22021
STable: Table Generation Framework for Encoder-Decoder Models
M Pietruszka, M Turski, Ł Borchmann, T Dwojak, G Pałka, K Szyndler, ...
arXiv preprint arXiv:2206.04045, 2022
2022
Dynamic Boundary Time Warping for sub-sequence matching with few examples
Ł Borchmann, D Jurkiewicz, F Graliński, T Górecki
Expert Systems with Applications 169, 114344, 2021
2021
Going Full-TILT Boogie on Document Understanding with Text-Image-Layout Transformer
R l Powalski, L Borchmann, D Jurkiewicz
arXiv preprint arXiv:2102.09550, 2021
2021
Searching for Legal Clauses by Analogy. Few-shot Semantic Retrieval Shared Task
Ł Borchmann, D Wisniewski, A Gretkowski, I Kosmala, D Jurkiewicz, ...
CoRR, 2019
2019
Prolegomena do automatyzacji rozpoznawania rosyjskich frazemów werbo-nominalnych
Y Fedorushkov, D Jurkiewicz, F Graliński
„Język – Kultura – Komunikacja” 23, 107–140, 2018
2018
Measuring the State of Document Understanding
Ł Borchmann, M Pietruszka, T Stanisławek, D Jurkiewicz, M Turski, ...
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–11