Joanna Markowska
Joanna Markowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zweryfikowany adres z upwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland
J Dąbrowska, H Kaczmarek, J Markowska, S Tyszkowski, O Kempa, ...
Environmental monitoring and assessment 188 (8), 1-14, 2016
242016
Mściwojów reservoir–study of a small retention reservoir with an innovative water self-purification system
J Dąbrowska, O Kempa, J Markowska, J Sobota
Journal of Ecological Engineering 15 (2), 2014
52014
Wpływ zbiornika wstępnego na jakość wód retencjonowanych w zbiorniku Mściwojów
J Dabrowska, J Markowska
Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2 (06), 2012
42012
Application of HEC-RAS model for estimating changes in watercourse geometry during floods
J Markowska, J Markowski, A Drabiński
Studia Geotechnica et Mechanica 34 (2), 63-72, 2012
32012
Inżynieria ekologiczna-początek XXI wieku
L Radczuk, J Markowska
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2008
22008
Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych przez rzeki na przykładzie zlewni Białej Lądeckiej
J Dabrowska, O Kempa, J Markowska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
12012
Struktura użytkowania zasobów wodnych rzek Nysy Łużyckiej i Odry granicznej
J Markowska, H Mordalska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Inżynieria Środowiska 13, 2004
12004
Wpływ czynników meteorologicznych na plonowanie ziemniaków zlewni górnej i środkowej Odry
J Markowska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Melioracja 43, 2001
12001
Badania podstawowe w modelowaniu procesów hydrologicznych
J Markowska
Gospodarka Wodna, 277--282, 2012
2012
Wpływ wybranych elementów meteorologicznych na plonowanie ziemniaków późnych w zlewni Baryczy
J Markowska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inżynieria Środowiska 25, 2004
2004
Zastosowanie rozkladu prawdopodobienstwa Johnsona SB w agrometeorologii
J Markowska
Wiadomości Instututu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 23 (4), 13-18, 2000
2000
Teamwork in the Online Course− the Study Based on the Questionnaire
J Markowska, J Markowski, A Majchrzak, A Daniel, U Markowska, ...
N auka P rzyroda T echnologie
J Dąbrowska, J Markowska
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13