Joanna Markowska
Joanna Markowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Verified email at upwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland
J Dąbrowska, H Kaczmarek, J Markowska, S Tyszkowski, O Kempa, ...
Environmental monitoring and assessment 188 (8), 1-14, 2016
232016
Mściwojów reservoir–study of a small retention reservoir with an innovative water self-purification system
J Dąbrowska, O Kempa, J Markowska, J Sobota
Journal of Ecological Engineering 15 (2), 2014
52014
Wpływ zbiornika wstępnego na jakość wód retencjonowanych w zbiorniku Mściwojów
J Dabrowska, J Markowska
Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2 (06), 2012
42012
Application of HEC-RAS model for estimating changes in watercourse geometry during floods
J Markowska, J Markowski, A Drabiński
Studia Geotechnica et Mechanica 34 (2), 63-72, 2012
32012
Inżynieria ekologiczna-początek XXI wieku
L Radczuk, J Markowska
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2008
22008
Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych przez rzeki na przykładzie zlewni Białej Lądeckiej
J Dabrowska, O Kempa, J Markowska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
12012
Struktura użytkowania zasobów wodnych rzek Nysy Łużyckiej i Odry granicznej
J Markowska, H Mordalska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Inżynieria Środowiska 13, 2004
12004
Wpływ czynników meteorologicznych na plonowanie ziemniaków zlewni górnej i środkowej Odry
J Markowska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Melioracja 43, 2001
12001
Badania podstawowe w modelowaniu procesów hydrologicznych
J Markowska
Gospodarka Wodna, 277--282, 2012
2012
Wpływ wybranych elementów meteorologicznych na plonowanie ziemniaków późnych w zlewni Baryczy
J Markowska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inżynieria Środowiska 25, 2004
2004
Zastosowanie rozkladu prawdopodobienstwa Johnsona SB w agrometeorologii
J Markowska
Wiadomości Instututu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 23 (4), 13-18, 2000
2000
Teamwork in the Online Course− the Study Based on the Questionnaire
J Markowska, J Markowski, A Majchrzak, A Daniel, U Markowska, ...
N auka P rzyroda T echnologie
J Dąbrowska, J Markowska
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13