Obserwuj
Grzegorz Karoń
Grzegorz Karoń
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska
Zweryfikowany adres z polsl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Noise and environmental pollution from transport: decisive problems in developing ecologically efficient transport systems
M Jacyna, M Wasiak, K Lewczuk, G Karoń
Journal of Vibroengineering 19 (7), 5639-5655, 2017
1602017
ITS services packages as a tool for managing traffic congestion in cities
R Żochowska, G Karoń
Intelligent Transportation Systems–Problems and Perspectives, 81-103, 2015
592015
Urban public transport with the use of electric buses–development tendencies
S Krawiec, B Łazarz, S Markusik, G Karoń, G Sierpiński, K Krawiec, ...
Transport Problems 11 (4), 127-137, 2016
432016
Modelling of expected traffic smoothness in urban transportation systems for ITS solutions
G Karoń, R Żochowska
Archives of Transport 33 (1), 33-45, 2015
422015
Przegląd literatury na temat zjawiska kongestii i zakłóceń ruchu w systemie transportowym miasta w aspekcie modelowania podróży
R Żochowska, G Karoń
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
392012
Transportation systems modelling as planning, organisation and management for solutions created with ITS
G Karoń, J Mikulski
Modern Transport Telematics: 11th International Conference on Transport …, 2011
362011
Problems of ITS architecture development and its implementation in upper-silesian conurbation in Poland
G Karoń, J Mikulski
Telematics in the Transport Environment: 12th International Conference on …, 2012
312012
Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008÷ 2011
G Karoń, R Janecki, A Sobota, I Celiński, S Krawiec, E Macioszek, ...
Analiza ruchu. Praca naukowo-badawcza NB-67/RT5, 2009
312009
Concept of smart cities and economic model of electric buses implementation
R Janecki, G Karoń
Telematics-Support for Transport: 14th International Conference on Transport …, 2014
292014
Video system as a psychological aspect of traffic safety increase
J Ondruš, G Karoń
Smart Solutions in Today’s Transport: 17th International Conference on …, 2017
282017
Problems of systems engineering for ITS in large agglomeration–upper-silesian agglomeration in Poland
G Karoń, J Mikulski
Telematics-Support for Transport: 14th International Conference on Transport …, 2014
252014
Forecasts for technical variants of ITS projects–example of Upper-Silesian conurbation
G Karoń, J Mikulski
Activities of Transport Telematics: 13th International Conference on …, 2013
242013
Travel demand and transportation supply modelling for agglomeration without transportation model
G Karoń
Activities of Transport Telematics: 13th International Conference on …, 2013
232013
Problems of quality of public transportation systems in smart cities—Smoothness and disruptions in urban traffic
G Karoń, R Żochowska
Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport …, 2020
222020
The influence of countdown timers on the traffic safety of pedestrians and vehicles at the signalized intersection
A Sobota, MJ Klos, G Karoń
Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour: 13th Scientific and …, 2017
192017
Selected problems of transport Network model ling of Upper-silesian Agglomeration (In Poland)
G Karoń, E Macioszek, A Sobota
Vilnius Technika VGTU, Vilnius, 2009
192009
Postrzeganie warunków ruchu miejskiego–płynność ruchu–wyniki badań ankietowych
A Sobota, G Karoń
Zeszyty naukowo-techniczne SITK RP o/Kraków, 215-234, 2009
182009
Modelowanie ruchu w konurbacji górnośląskiej-sieć publicznego transportu zbiorowego
G Karoń, R Janecki, A Sobota
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 35-42, 2010
172010
Method of the Analysis of the Connectivity of Road and Street Network in Terms of Division of the City Area
P Soczówka, R Żochowska, G Karoń
Computation 8 (2), 54, 2020
152020
Zarządzanie kongestią w sieciach miejskich–wybrane aspekty
R Żochowska, G Karoń, A Sobota
Logistyka, 2014
152014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20