Obserwuj
Katarzyna Halicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Innovative classification of methods of the Future-oriented Technology Analysis
K Halicka
Technological and Economic Development of Economy 22 (4), 574-597, 2016
742016
Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Magruk, Ł Nazarko, A Skorek
Procedia engineering 182, 482-490, 2017
712017
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 77-89, 2019
472019
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
44*2011
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
412016
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
382015
Determining the utility in management by using multi-criteria decision support tools: a review
A Mardani, A Jusoh, K Halicka, J Ejdys, A Magruk, UN U Ahmad
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 31 (1), 1666-1716, 2018
362018
Sustainable adaptation of new technology—the case of humanoids used for the care of older adults
J Ejdys, K Halicka
Sustainability 10 (10), 3770, 2018
342018
Main Concepts of Technology Analysis in the Light of the Literature on the Subject
K Halicka
Procedia Engineering 182, 291-298, 2017
342017
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
312017
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
292017
Future-oriented analysis of battery technologies
K Halicka, PA Lombardi, Z Styczyński
2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), 1019-1024, 2015
262015
Technology selection using the TOPSIS method
K Halicka
Форсайт 14 (1 (eng)), 85-96, 2020
252020
Foresight application for transport sector
J Ejdys, J Nazarko, Ł Nazarko, K Halicka
The Institution of Engineering and Technology, 2015
212015
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
192013
Znaczenie i źródło kongestii transportowej na przykładzie białostockiej aglomeracji miejskiej
P Wappa, K Halicka
Ekonomia i Zarządzanie 3 (4), 63-75, 2011
192011
Prospektywna analiza technologii-metodologia i procedury badawcze
K Halicka
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016
182016
Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Część III. Cz. III. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych
N Joanicjusz, E Chodakowska, JCPFKHIJA Jurczuk
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2005
18*2005
Gerontechnology—the assessment of one selected technology improving the quality of life of older adults
K Halicka
Engineering Management in Production and Services 11 (2), 43-51, 2019
172019
Designing routes of development of renewable energy technologies
K Halicka
Procedia-Social and Behavioral Sciences 156, 58-62, 2014
162014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20