Obserwuj
Agnieszka Iwanicka
Agnieszka Iwanicka
Doktor habilitowana pedagogiki, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nowe zawody (w sieci) przyszłością dla pedagogów
A Iwanicka
Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2011
242011
Report on interviews with experts on digital skills in schools and on the labour market
V Donoso, J Pyżalski, N Walter, N Retzmann, A Iwanicka, L d’Haenens, ...
KU Leuven, Leuven: ySKILLS, 2020
212020
Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci
A Iwanicka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020
132020
Neoradio–koniec radia jakie znamy?
A Iwanicka
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
62012
Media cyfrowe a edukacja dziecka
N Walter, J Pyżalski, A Iwanicka, A Michniuk, M Kąkolewicz, A Barwicka, ...
Pedagogika dziecka. Podręcznik Akademicki, 2020
52020
Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej
N Walter
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
52016
Media and information literacy policies in Poland (2013)
A Iwanicka, N Walter, A Kiełkiewicz-Janowiak
ANR TRANSLIT and COST „Transforming Audiences/Transforming Societies, 2014
52014
Kompetencje medialne a przyszłość zawodowa pokolenia Google
A Iwanicka
Jakubowski W., Jaskulska S. (red.). Kultura mediów, ciało i tożsamość …, 2011
5*2011
Radio w sieci–kontra czy wzmocnienie tradycyjnego radia?
A Iwanicka, N Walter
Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 2005
42005
Od biernego odbiorcy do aktywnego mediakreatora–małe dzieci i TIK w świetle badań własnych
A Iwanicka
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 143-160, 2018
32018
From Passive Recipients to Active Media-Creators: Small Children and ICT in the Light of Own Studies
A Iwanicka
Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy 23, 135-152, 2018
22018
Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa
H Krauze-Sikorska, M Klichowski, UAM w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
22017
Rola organizacji pozarządowych w edukacji medialnej w wybranych krajach europejskich
A Iwanicka, N Walter
A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.). Edukacja medialna w dobie współczesnych …, 2015
2*2015
Edutainment – sposób na edukację w dobie kultury popularnej
A Iwanicka
D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.). Kultura popularna – tożsamość – edukacja …, 0
2*
Digital skills of pupils aged 6–9–children’s and adults’ perspective
A Iwanicka
Problemy Wczesnej Edukacji 53 (2), 63-77, 2021
12021
Dziecięce wchodzenie w interakcje społeczne za pomocą mediów cyfrowych–Raport z badań
A Iwanicka
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 592 (7), 50-60, 2020
12020
Loneliness as a potential consequence of the presence of children in the digital world
A Iwanicka
Interdisciplinary Context of Special Pedagogy 28 (1), 61-76, 2020
12020
Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badań
A Iwanicka
Studia Edukacyjne 54, 283-297, 2019
12019
Zabawa w kodowanie inwestycją w nabywanie kluczowych kompetencji społeczeństwa wiedzy
A Iwanicka
Świat Małego Dziecka 245, 349-359, 2017
12017
Kompetencje medialne absolwentów pedagogiki wobec rynku pracy
A Iwanicka, ZT Kształcenia
Człowiek-Media-Edukacja. J. Morbitzer. E. Musiał (red.). Katedra Technologii …, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20