Obserwuj
Piotr Pochyły
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Problematyka bliskowschodnia w „Informacjach” ministrów spraw zagranicznych RP o zadaniach polskiej polityki zagranicznej przed i po inwazji na Irak w 2003 roku–porównawcza …
P Pochyły
Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, 2016
52016
Polska polityka zagraniczna w reakcji na trzy kryzysy w Europie - analiza 'mini' exposé ministra Witolda Waszczykowskiego z 2016 r. (in:) Pomiędzy mythos i logos społecznej …
P Pochyły
Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany, pod redakcją Janusza …, 2017
32017
Refugees/migrants and border security in the annual address of Poland’s foreign ministers in the years 2014–2016
P Pochyły
Przegląd Politologiczny 3, 89-102, 2017
22017
Wpływ konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego na bezpieczeństwo Polski i potencjał w polityce zagranicznej
P Pochyły
Przemysł zbrojeniowy: Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje …, 2016
22016
Refugees from the Middle East and the security of Poland and its place in the European Union - on the "mini" address by Minister Witold Waszczykowski of 29 January 2016
P Pochyły
Europa wobec problemu uchodźców w XXI wieku / pod red. Andrzeja Wojtaszaka …, 2016
22016
Przemysł zbrojeniowy: tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje
A Żebrowski, R Kopeć, K Kopeć, B Sajduk, PL Wilczyński, P Pochyły, ...
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016
12016
Źródła tożsamości narodowej Kurdów
P Pochyły
Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities 2, 113-128, 2013
12013
Kwestie wyznaniowe na pograniczu polsko-niemieckim
S Dudra, P Pochyły
Rocznik Lubuski 38 (1), 145-160, 2012
12012
Źródła nacjonalizmu kurdyjskiego w Turcji
S Dudra, P Pochyły
In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, 2010
12010
Religious Policy as a Subject of Research on the Political Science of Religion (Politology of Religion) in the Polish Perspective
R Michalak, P Pochyły
Religious Policy: Between Theory and Practice, 13, 2022
2022
Integracja europejska e exposé ministra spraw zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego z 2016 i 2017 roku
P Pochyły
Człowiek i społeczeństwo. Studia politologiczne, 250-266, 2021
2021
Postawy i tendencje desekularyzacyjne w pracach Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP
P Pochyły
Sekularyzm a polityka, 151-177, 2021
2021
The Foreign Affairs Committee of the Polish Sejm and religious policy of the state - selected aspects
P Pochyły
Designing and Implementing Public Policy of Contemporary Polish Society …, 2021
2021
Designing and Implementing Public Policy of Contemporary Polish Society
PP Dorota Szaban, Inetta Nowosad
2021
Selected forms of activity of the Foreign Affairs Committee of the Sejm and the main directions of Polish foreign policy
P Pochyły
Athenaeum. Polskie studia politologiczne, 178-197, 2021
2021
Polityka wyznaniowa: perspektywa III RP
D Góra, K Łabędź, P Pochyły
Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019
2019
Polityka wyznaniowa III RP. Perspektywa III RP
D Góra, K Łabędź, P Pochyły
2019
Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Nations without state or states without nations / (Red.) Piotr Pochyły .
Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities 8, 320, 2018
2018
Polska i jej wschodni sąsiedzi, edit. Bogumił Grott, Olgierd Grott, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2016, pp. 450
P Pochyły
Przegląd Narodowościowy–Review of Nationalities, 2017
2017
Polska i jej wschodni sąsiedzi, red. Bogumił Grott, Olgierd Grott, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2016, ss. 450
P Pochyły
Review of Nationalities, 465-469, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20