Obserwuj
Daria Elżbieta Jaremen
Daria Elżbieta Jaremen
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The effects of the use of ICT by tourism enterprises
M Januszewska, D Jaremen, E Nawrocka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management 16, 65-73, 2015
722015
The concept of smart hotels as an innovation on the hospitality industry market-case study of Puro Hotel in Wrocław
D Jaremen, M Jędrasiak, A Rapacz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2016
612016
Advantages from ICT usage in Hotel Industry
DE Jaremen
Czech Journal of Social Sciences Business and Economics 5 (3), 6-18, 2016
342016
Sharing the economy in tourism and sustainable city development in the light of agenda 2030
DE Jaremen, E Nawrocka, M Żemła
Economies 7 (4), 109, 2019
242019
Externalities of development of the sharing economy in tourism cities
DE Jaremen, E Nawrocka, M Żemła
International Journal of Tourism Cities 6 (1), 138-157, 2020
202020
Klaster turystyczny jako forma kooperacji w obszarze recepcji turystycznej
A Rapacz, P Gryszel, D Jaremen
W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku …, 2010
162010
ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych
A Rapacz, DE Jaremen
Logistyka, 1346--1354, CD2, 2015
142015
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik wyboru destynacji turystycznej
A Rapacz, DE Jaremen
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 131-141, 2011
142011
Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych
D Jaremen, I Michalska-Dudek, A Rapacz
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu …, 2016
132016
Innowacje w percepcji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i klientów uzdrowisk,[w:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego
A Rapacz, P Gryszel, DE Jaremen
XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP …, 2009
132009
Sharing economy–wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony
DE Jaremen, EEA NAwROckA, A RAPAcz
Ekonomiczne problemy turystyki 37, 75-83, 2017
112017
Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich
D Jaremen, P Gryszel, A Rapacz
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (4), 165-176, 2010
112010
Socio-economic factors determining the ROPO trend in the travel industry
A Dudek, DE Jaremen, I Michalska-Dudek
Tourism Economics 26 (6), 873-907, 2020
102020
Wirtualizacja i prosumpcja-innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce
D Jaremen, I Michalska-Dudek, A Rapacz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2016
102016
The profile of the two main social tourism segments in Poland
D Jaremen
Ukrainian food journal, 86, 2014
102014
Zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie kryzysu ekonomicznego
D Jaremen, E Nawrocka
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 35, 76-91, 2012
102012
Dolina Pałaców i Ogrodów jako przejaw współpracy na rynku turystycznym
A Rapacz, P Gryszel, D Jaremen
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (4), 413-421, 2010
102010
Determinanty i sposoby kształtowania jakości usługi hotelarskiej w hotelach województwa dolnośląskiego
DE Jaremen
AE, Wrocław, 2001
102001
the concePt of smart hotels as an InnovatIon on the hosPItalIty Industry marKet–case study of Puro hotel In wrocŁaw
DE Jeremen, M Jędrasiak, A Rapacz
Ekonomiczne Problemy Turystyki 36, 65-75, 2016
92016
Wirtualizacja zachowań konsumenta na rynku turystycznym
DE Jaremen
Marketing i Rynek, 374-383, 2014
92014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20