Dr. Omer Dincer (Professor on Management)
TitleCited byYear
Stratejik yönetim ve işletme politikası
Ö Dinçer
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1992
9811992
A causal analysis of formal strategic planning and firm performance: Evidence from an emerging country
KW Glaister, O Dincer, E Tatoglu, M Demirbag, S Zaim
Management Decision 46 (3), 365-391, 2008
1712008
İşletme yönetimine giriş
Ö Dinçer, Y Fidan
Beta Yayıncılık, 1996
1001996
The strategic planning process: evidence from Turkish firms
O Dincer, E Tatoglu, KW Glaister
Management Research News 29 (4), 206-219, 2006
992006
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma 1: Değişimin yönetimi için yönetimde değişim
Ö Dinçer, C Yılmaz
TC Başbakanlık, 2003
892003
İşletme yönetimi
Ö Dinçer, Y Fidan
Beta, 1996
871996
Örgüt geliştirme:(Teori, uygulama ve teknikler)
Ö Dinçer
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1992
801992
Stratejik yönetim ve işletme politikası (8. Baskı)
Ö Dinçer
İstanbul: Alfa Yayınları, 2007
562007
Strategy management and organization policy
O Dincer
Beta Publication, Istanbul, 2004
542004
A comparison of strategic planning practices in companies from the UK and Turkey
KW Glaister, O Dincer, E Tatoglu, M Demirbag
Journal of Management Development 28 (4), 361-379, 2009
392009
Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikası
Ö Dinçer
Ġstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. ġ, 1998
371998
Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim I
Ö Dinçer, C Yılmaz
Ankara: TC Başbakanlık, 2003
362003
İşletme Yönetimi, Beta Yayınları
Ö Dinçer, Y Fidan
Baskı, İstanbul, 1996
291996
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, 6
Ö Dinçer
Baskı, İstanbul, 2003
282003
Stratejik yönetim ve isletme politikasi
Ö Dinçer
Beta Yayinlari, Istanbul, 1996
281996
Stratejik Yönetim, 3
Ö Dinçer
Baskı, İstanbul, 1996
251996
Örgüt geliştirme
Ö Dinçer
İstanbul: Timaş Basım, Ticaret ve Sanayi AŞ, 1992
211992
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma
Ö Dinçer, C Yılmaz
Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, TC Başbakanlık Yayınları, Ankara, 2003
202003
İşletme yönetimine giriş (7. Baskı)
Ö Dinçer, Y Fidan
İstanbul: Alfa Yayınları, 2009
172009
Stratejik yönetim ve işletme politikaları
Ö Dinçer
Beta Basım Yayım, 2003
172003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20