Dr. Omer Dincer (Professor on Management)
Title
Cited by
Cited by
Year
Stratejik yönetim ve işletme politikası
Ö Dinçer
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1992
11561992
A causal analysis of formal strategic planning and firm performance
KW Glaister, O Dincer, E Tatoglu, M Demirbag, S Zaim
Management Decision, 2008
1972008
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma 1: Değişimin yönetimi için yönetimde değişim
Ö Dinçer, C Yılmaz
TC Başbakanlık, 2003
1252003
İşletme yönetimine giriş
Ö Dinçer, Y Fidan
Beta Yayıncılık, 1996
1181996
The strategic planning process: evidence from Turkish firms
O Dincer, E Tatoglu, KW Glaister
Management Research News, 2006
1092006
İşletme yönetimi
Ö Dinçer, Y Fidan
Beta, 1996
981996
Örgüt geliştirme:(Teori, uygulama ve teknikler)
Ö Dinçer
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1992
861992
Stratejik yönetim ve işletme politikası (5. Baskı)
Ö Dinçer
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 1998
741998
Strategy management and organization policy
O Dincer
Beta Publication, Istanbul, 2004
562004
İşletme Yönetimi, Beta Yayınları
Ö Dinçer, Y Fidan
Baskı, İstanbul, 1996
45*1996
A comparison of strategic planning practices in companies from the UK and Turkey
KW Glaister, O Dincer, E Tatoglu, M Demirbag
Journal of Management Development, 2009
422009
Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikası
Ö Dinçer
Ġstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. ġ, 1998
421998
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma
Ö Dinçer, C Yılmaz
Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Ankara: TC Başbakanlık Yayınları, 2003
382003
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, 6
Ö Dinçer
Baskı, İstanbul, 2003
352003
Stratejik yönetim ve isletme politikasi
Ö Dinçer
Beta Yayinlari, Istanbul, 1996
301996
Stratejik Yönetim, 3
Ö Dinçer
Baskı, İstanbul, 1996
271996
İşletme yönetimine giriş (7. Baskı)
Ö Dinçer, Y Fidan
İstanbul: Alfa Yayınları, 2009
252009
Orta büyüklükteki işletmeler ve bürokrasi
Ö Dinçer, H Şencan
Müsiad Yayınları, İstanbul, 1995
191995
Örgüt geliştirme
Ö Dinçer
İstanbul: Timaş Basım, Ticaret ve Sanayi AŞ, 1992
191992
Türkiye'de değişim yapmak neden bu kadar zor?
Ö Dinçer
Alfa Basım Yayım, 2016
172016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20