Obserwuj
Sylwia Kruk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The evolutionary optimization of a company’s return on equity factor: Towards the agent-based bio-inspired system supporting corporate finance decisions
R Dreżewski, S Kruk, M Makowka
IEEE Access 6, 51911-51930, 2018
72018
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa
S Kruk
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 89, 217-225, 2017
72017
Impact of Capital Structure on Corporate Value—Review of Literature
S Kruk
Journal of Risk and Financial Management 14 (4), 155, 2021
62021
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa
R Borowiecki, S Bętkowska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 112-124, 2011
32011
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie
S Bętkowska
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82, 385-396, 2016
22016
‘Methods of enterprise value creation
S Bętkowska
Knowledge, Economy, Society. Challenges of the Contemporary Economies in the …, 2015
22015
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
S Bętkowska
22011
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management: Relationships, Interdependencies, and Effects of …
R Borowiecki, B Siuta-Tokarska, M Janas, S Kruk, P Krzemiński, A Thier, ...
Sustainability 14 (15), 9368, 2022
12022
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG–budownictwo
S Kruk
Przedsiębiorczość i zarządzanie 20 (1.2), 217-231, 2019
12019
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości
S Bętkowska
Przegląd Organizacji, 26-32, 2013
12013
The efficiency of engaged capital in the WIG-mining index
S Kruk
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 641 (1), 012011, 2019
2019
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017
S Kruk
Świat Nieruchomości 4 (106), 13-20, 2018
2018
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
S Kruk
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 91, 345-352, 2018
2018
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli
S Bętkowska
Zeszyt Naukowy/Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 43-58, 2009
2009
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie
S Bętkowska-Lenik
Zeszyt Naukowy/Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 73-86, 2008
2008
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego
S Bętkowska-Lenik
Zeszyt Naukowy/Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 75-86, 2006
2006
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego
S Bętkowska-Lenik
Zeszyt Naukowy/Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 21-39, 2006
2006
Rozdział 18. Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem–istota i perspektywy badania1
A Jaki, S Kruk
A RELACJE Z INTERESARIUSZAMI
P Bartkowiak
MANAGING ORGANIZATIONS IN CHANGING ENVIRONMENT
A Jaki, T Rojek
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20