Justyna Fijalkowska
Justyna Fijalkowska
Społeczna Akademia Nauk, Clark University, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z spoleczna.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka
A Jarugowa, J Fijałkowska
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002
3972002
The impact of IAS/IFRS on Polish accounting regulations and their practical implementation in Poland
A Jaruga, J Fijalkowska, M Jaruga-Baranowska, M Frendzel
Accounting in Europe 4 (1), 67-78, 2007
1052007
Corporate Social-Environmental Performance versus Financial Performance of Banks in Central and Eastern European Countries
P Fijałkowska, J., Zyznarska-Dworczak, B., Garsztka
Sustainability 10 (3), 1-22, 2018
48*2018
Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions
M Dzimińska, J Fijałkowska, Ł Sułkowski
Sustainability 10 (8), 2599, 2018
352018
Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości
J Fijałkowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 13 (1), 141-154, 2012
222012
Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości
J Fijałkowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 13 (1), 141-154, 2012
222012
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) as a tool of performance measurement
J Fijałkowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management) 15 (1 …, 2014
212014
Review of guidelines for the intellectual capital statement: how to manage and communicate the company's knowledge
J Fijalkowska
Portuguese Journal of Management Studies 13 (3), 327-340, 2008
212008
Kapitał intelektualny–wyzwanie dla rachunkowości
A Jaruga, J Fijałkowska
Rachunkowość, 2003
192003
Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
J Fijałkowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 85-94, 2013
172013
Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw
M Sobczyk, J Fijałkowska
Zarządzanie i Finanse 3 (1), 141-151, 2012
172012
Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 20142014/95/EU jako wyzwanie dla przedsiębiorstw
J Fijałkowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115-122, 2016
162016
Raportowanie CSR a kwestie etyki i odpowiedzial-ności przedsiębiorstw
J Fijałkowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 39-47, 2015
142015
Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego
J Fijałkowska
Zarządzanie i finanse 3 (1), 415-525, 2012
142012
Management and communication of the companies’ knowledge: Guidelines for intellectual capital statement
J FIJALKOWSKA
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics 6 (2), 42-47, 2008
132008
The relation between the CSR and the accounting information system data in Central and Eastern European (CEE) countries – the evidence of the Polish financial institutions
PG Justyna Fijałkowska, Beata Zyznarska-Dworczak
Journal of Accounting and Management Information Systems 4, 490-521, 2017
11*2017
Luca Pacioli-wielki uczony renesansu i jego koncepcja rachunkowości
AA Jaruga, J Fijałkowska
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 34 (90), 9-22, 2006
112006
Sprawozdawczość niefinansowa
J Fijałkowska, J Krasodomska, M Macuda, P Mućko
Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw …, 2019
102019
Bodźce dla kreowania informacji finansowo-księgowej a zasady etyczne w rachunkowości
J Fijałkowska
Studia Ekonomiczne, 86-87, 2014
102014
Corporate social responsibility and intellectual capital interaction and voluntary disclosure
Ł Sułkowski, J Fijałkowska
Studia Ekonomiczne 150, 60-75, 2013
102013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20