Obserwuj
Justyna Fijalkowska
Justyna Fijalkowska
Społeczna Akademia Nauk, Clark University, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z spoleczna.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka
A Jarugowa, J Fijałkowska
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002
4062002
The impact of IAS/IFRS on Polish accounting regulations and their practical implementation in Poland
A Jaruga, J Fijalkowska, M Jaruga-Baranowska, M Frendzel
Accounting in Europe 4 (1), 67-78, 2007
1082007
Corporate Social-Environmental Performance versus Financial Performance of Banks in Central and Eastern European Countries
P Fijałkowska, J., Zyznarska-Dworczak, B., Garsztka
Sustainability 10 (3), 1-22, 2018
90*2018
Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions
M Dzimińska, J Fijałkowska, Ł Sułkowski
Sustainability 10 (8), 2599, 2018
582018
A conceptual model proposal: Universities as culture change agents for sustainable development
M Dzimińska, J Fijałkowska, Ł Sułkowski
Sustainability 12 (11), 4635, 2020
282020
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) as a tool of performance measurement
J Fijałkowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management) 15 (1 …, 2014
272014
Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości
J Fijałkowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 13 (1), 141-154, 2012
232012
Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości
J Fijałkowska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 13 (1), 141-154, 2012
232012
Review of guidelines for the intellectual capital statement: how to manage and communicate the company's knowledge
J Fijalkowska
Portuguese Journal of Management Studies 13 (3), 327-340, 2008
222008
Balanced scorecard in universities
J Fijałkowska, C Oliveira
Journal of Intercultural Management 10 (4), 57-83, 2018
202018
ZAKRES UJAWNIEŃ W RAPORTACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW.
J Fijałkowska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2013
202013
Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw
M Sobczyk, J Fijałkowska
Zarządzanie i Finanse 3 (1), 141-151, 2012
192012
Kapitał intelektualny–wyzwanie dla rachunkowości
A Jaruga, J Fijałkowska
Rachunkowość, 2003
192003
The relation between the CSR and the accounting information system data in Central and Eastern European (CEE) countries – the evidence of the Polish financial institutions
PG Justyna Fijałkowska, Beata Zyznarska-Dworczak
Journal of Accounting and Management Information Systems 4, 490-521, 2017
18*2017
RAPORTOWANIE INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZGODNIE Z NOWĄ DYREKTYWĄ UE 2014/95/UE JAKO WYZWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW.
J Fijałkowska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
172016
Sprawozdawczość niefinansowa: regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw
J Fijałkowska, J Krasodomska, M Macuda, P Mućko
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019
152019
RAPORTOWANIE CSR A KWESTIE ETYKI I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.
J Fijałkowska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
152015
Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego
J Fijałkowska
Zarządzanie i finanse 3 (1), 415-525, 2012
152012
Comparative critical review of corporate social responsibility business management models
K Raczkowski, Ł Sułkowski, J Fijałkowska
International Journal of Contemporary Management 15 (2), 2016
132016
Mergers in higher education institutions: a proposal of a novel conceptual model
Ł Sułkowski, J Fijałkowska, M Dzimińska
Managerial Finance, 2019
122019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20