Follow
Hernik Joanna
Hernik Joanna
PhD marketing
Verified email at zut.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of enjoyment on learning
J Hernik, E Jaworska
INTED2018 proceedings, 508-514, 2018
492018
Funkcja handlowa małych portów Pomorza Środkowego na przykładzie portu morskiego Darłowo
J Hernik, W Sciana
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014
122014
Informacja czy manipulacja? Analiza na przykładzie wybranych reklam
J Hernik
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 40, 193-204, 2013
82013
Greenwashing–essence and analysis on a chosen example
J Hernik
ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT, 2014
72014
Refleksje nad rozwojem marketingu–ujęcie historyczne
J Hernik
Marketing i Rynek 8, 82-90, 2014
72014
Digital performance indicators in the EU
G Grinberga-Zalite, J Hernik
Research for Rural Development 2, 183-188, 2019
62019
Odpowiedzialność ekologiczna a komunikacja marketingowa
J Hernik
Rocznik Ochrony Środowiska 15, 2799-2810, 2013
62013
Cena z perspektywy polskich MSP sfery handlu i usług (metody i strategie)
J Hernik
Handel Wewnętrzny, 2011
62011
Typologia polskich organizacji pozarządowych
J Hernik
Przegląd Organizacji, 26-28, 2006
62006
ETHICS AS A FOUNDATION OF MANAGEMENT–A VALUABLE RESOURCE OR A RELIC IN THE TIMES OF CRISIS?
J Hernik, M Gębarowski
Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 16 (3), 2012
52012
Searching for a Perfect Composition for a Board of Directors
J Hernik, AM Vera
Journal of Corporate Responsibility and Leadership 4 (1), 19-38, 2017
42017
Turystyczna konkurencyjność miasta–determinanty
J Hernik
Marketing i Rynek 10, 70-76, 2014
42014
The effectiveness of social campaigns in the eyes of their receivers, on campaigns promoting safe driving example
J Hernik, A Dziadas
Zarządzanie Publiczne, 2013
42013
Public relations urzędu miasta na przykładzie miasta Chociwel
J Hernik
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 209, 369 – 379, 2011
42011
INNOVATIONS AND SAFETY IN PASSENGER RAILWAY TRANSPORT-THE TRAVELERS'PERSPECTIVE
J Hernik, R Mazur
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 71-81, 2018
32018
Do we really need e-learning? Considerations based on the example of West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland and Technological Educational Institute of …
E Jaworska, J Hernik, K Sirakoulis
INTED2018 Proceedings, 5315-5324, 2018
32018
Diversity Management as a Base of a Business Model
J Hernik, A Bieniecka
Journal of Corporate Responsibility and Leadership 4 (4), 35-49, 2017
32017
Women on managing boards – are companies more responsible when women take a piece of power?
J Hernik, A Minguez Vera
Organisational Studies and Innovation Review 2 (4), 57-63, 2016
32016
Society aging problems and their solutions in Latvia, Lithuania and Poland
G Grinberga-Zalite, E Liepa, V Atkočiūnienė, J Hernik
Regional formation and development studies, 51-59, 2015
32015
What kind of new branding in Administration is necessary to apply in European public and non-profit sectors? A particular reference to Eastern European countries
A Guogis
Responsibility and Sustainability 1 (2), 1-6, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20