Obserwuj
Tomasz Rachwał
Tomasz Rachwał
Department of International Trade & Centre for Strategic and International Entrepreneurship, Cracow
Zweryfikowany adres z uek.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union
S Kurek, T Rachwał
Procedia-Social and Behavioral Sciences 19, 397-405, 2011
962011
Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization
T Rachwał
Procedia-Social and Behavioral Sciences 19, 1-10, 2011
692011
Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej
T RACHWAŁ
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 16 …, 2010
672010
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
M Zdon-Korzeniowska, T Rachwał
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 18 …, 2011
592011
Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej
T RACHWAŁ, K WIEDERMANN, W KILAR
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 14, 31-42, 2009
592009
Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości
T Rachwał
Przedsiębiorczość-Edukacja 1, 137-143, 2005
552005
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce
T Rachwał
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 17 …, 2011
532011
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych
T RACHWAŁ
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 11, 53-85, 2008
532008
Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych
T Rachwał, K Wach
Przedsiębiorczość-Edukacja 12, 405-415, 2016
522016
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik.
Z Makieła, T Rachwał
Nowa Era, 2005
50*2005
Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland)
T Rachwał, K Wiedermann
Quaestiones Geographicae, 67-80, 2008
492008
Entrepreneurship education at secondary level in transition economies: A case of Poland
T Rachwał, S Kurek, M Boguś
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (1), 61-81, 2016
452016
Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej
T RACHWAŁ
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 9, 98-115, 2006
452006
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
Z Zioło, T Rachwał
Przedsiębiorczość–Edukacja, www.p-e.up.krakow.pl, 2006
442006
Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: a regional comparative analysis within Europe
S Berger, R Canning, M Dolan, S Kurek, M Pilz, T Rachwał
Journal of Curriculum Studies 44 (5), 679-701, 2012
422012
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji
M Borowiec, T Rachwał
Przedsiębiorczość-Edukacja 7, 321-332, 2011
422011
Globalization and new centers of automotive manufacturing–the case of Brazil, Mexico, and Central Europe
M Wójtowicz, T Rachwał
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 81-107, 2014
392014
Structural Changes in the Industry of Poland Against the Background of Eastern European Union States
W Gierańczyk, T Rachwał
Quaestiones Geographicae 31 (2), 83-93, 2012
392012
Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry against the Background of the European Union
T Rachwał
Bulletin of Geography. Socio-economic series, 5-25, 2011
392011
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
T Rachwał
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 21, 2013
362013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20