Zbigniew Król
Zbigniew Król
Faculty of Administration and Social Sciences, Warsaw University of Technology
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
The emergence of new concepts in science
Z Król
Creative Environments, 417-444, 2007
182007
Plato and the foundations of modern mathematics
Z Król
Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wie¶, 2005
132005
Platonizm matematyczny i hermeneutyka
Z Król
112006
Platonism and the Development of Mathematics: Infinity and Geometry
Z Król
Wydawnictwo Instytutu filozofii i Socjologii PAN, 2015
92015
Platon i podstawy matematyki współczesnej
Z Król
Nowa Wie¶: Wydawnictwo Rolewski, 2005
72005
Wstęp [w:] M
M Król
Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1969
71969
Intuition and history: Change and the growth of mathematical knowledge.
Z Król
International Journal for Knowledge and Systems Science 2 (3), 22-32, 2005
52005
To queer or not to queer?–teoria i praktyka tłumaczenia queerowego
M Król
Między oryginałem a przekładem, 9-23, 2016
42016
Platon i podstawy matematyki współczesnej: pojęcie liczby u Platona
Z Król
Wydawnictwo Rolewski, 2005
42005
The Intuitive Concept of Information: An analysis
Z Król
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 63 (1), 2020
32020
The implicit logic of Plato’s Parmenides
Z Król
Filozofia Nauki 21 (1 (81)), 121-135, 2013
32013
Platonizm w matematyce a platonizm w naukach matematyczno-przyrodniczych
Z Król
Filozofia przyrody-dzi¶= Philosophy of nature today. Red. W. Ługowski, IK …, 2011
22011
Uwagi o stylu historycznym matematyki i rozwoju matematyki
Z Król
Filozofia i Logika-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 107 107 …, 2010
22010
Wstęp do starożytnych teorii proporcji
Z Król
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52 (1), 2007
22007
The subject’s forms of knowledge and the question of being
Z Król, J Lubacz
Contemporary Polish Ontology, 71-86, 2019
12019
Basic Intuitions Concerning the Concept of Infinity in Mathematics from a Historical and Theological Point of View
Z Król
God, Time, Infinity, 87-104, 2018
12018
The traps of normativity: queer (and) translation praxis
MW Król
Translation Studies across the Boundaries, 129-142, 2018
12018
Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński
MM Król
Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 493-509, 2018
12018
Category theory and philosophy
Z Król
Conference on Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy, 21-32, 2017
12017
Mathematics and God’s Point of View1
Z Król
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 1 (44), 81-96, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20