Jarosław Waśniewski
Jarosław Waśniewski
Uniwersytet Gdański
Verified email at przychodniasuchanino.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Grupa kapitałowa jako forma gospodarcza
B Nogalski, W Golnau, J Waśniewski
Przegląd Organizacji, 13-17, 1999
81999
Organizacja i zarządzanie grupami kapitałowymi
B Nogalski, W Golnau, J Waśniewski
Przegląd Organizacji, 11-14, 1998
81998
Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia
J Waśniewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
62015
Restrukturyzacja jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego
B Nogalski, J Waśniewski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Organizacja i Zarządzanie, 1999
51999
Outsourcing a kooperencja w aliansach strategicznych w polskim sektorze ochrony zdrowia,[w:] Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji
B Nogalski, J Waśniewski, S Kalicki
Łódź, 2012
42012
Brand of a product and knowledge about its producer as factors determining consumers trust in brand
B Nogalski, T Dryl, J Waśniewski
Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
22014
Wykorzystanie outsourcingu w wybranych systemach ochrony zdrowia
J Waśniewski
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia 1/2016; Economics and Law in Health Care …, 0
2*
INTERNAL DETERMINANTS OF FIRMS’INNOVATIVENESS
E Wojnicka-Sycz, P Sycz, P Walentynowicz, J Waśniewski
Operations Research and Decisions 28, 83-97, 2018
12018
Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku
H Czubasiewicz, P Grajewski, J Waśniewski
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
12016
System akredytacji w ochronie zdrowia
J Waśniewski, D Jendza
Wydawnictwo" Dom Organizatora", 2013
12013
Outsourcing w holdingu–specyfika umowy o współpracy pomiędzy spółką-matką a spółką-córką jako warunek sukcesu firmy
B Nogalski, J Waśniewski, R Miklaszewska
Zarządzanie i Finanse 1 (4), 237-247, 2013
12013
Potencjalny scenariusz usprawnienia funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego: analiza przypadku
J Waśniewski, M Wojnarowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 91-100, 2011
12011
Инновационные решения в Польском здравоохранения
J Waśniewski
Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2019
2019
Różnice w kulturze organizacyjnej między organizacjami biznesowymi a publicznymi
J Waśniewski
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 185-196, 2019
2019
VI Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego oraz konferencja naukowa" Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia" 18-20 …
M Ćwiklicki, H Kelm, J Waśniewski
Przegląd Organizacji, 59-60, 2019
2019
Oddział szpitalny jako ośrodek efektywnego zarządzania
P Wróblewski, J Waśniewski
Zarządzanie i Finanse 16 (3, cz. 2), 339-350, 2018
2018
Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej
J Waśniewski
Zarządzanie i Finanse 16 (1, cz. 1), 235-245, 2018
2018
The relation between remuneration and job satisfaction: a case study of public administration employees in Pomerania region in Poland
S Białas, J Litwin, J Waśniewski
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
2015
Work-related factors of job satisfaction: a case study of public sector employees in Pomerania region in Poland
S Białas, J Litwin, J Waśniewski
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (12, cz. 1 Aspekty koncepcji zarządzania …, 2015
2015
Rozwój koncepcji zarządzania
J Waśniewski
Wydawnictwo" Dom Organizatora", 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20