Józef Judycki
TytułCytowane przezRok
Non-linear viscoelastic behaviour of conventional and modified asphaltic concrete under creep
J Judycki
Materials and Structures 25 (2), 95-101, 1992
501992
Analysis of effect of overloaded vehicles on fatigue life of flexible pavements based on weigh in motion (WIM) data
D Rys, J Judycki, P Jaskula
International Journal of Pavement Engineering 17 (8), 716-726, 2016
372016
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014
372014
Influence of low-temperature physical hardening on stiffness and tensile strength of asphalt concrete and stone mastic asphalt
J Judycki
Construction and Building Materials 61, 191-199, 2014
342014
Fatigue of asphalt mixes
J Judycki
301991
Badania odporności betonu asfaltowego na oddziaływanie wody i mrozu
J Judycki, J Jaskuła
Drogownictwo 52, 12, 1997
291997
Durability of asphalt concrete subjected to deteriorating effects of water and frost
P Jaskula, J Judycki
Journal of Performance of Constructed Facilities 30 (1), C4014004, 2014
222014
Comparison of low-temperature cracks intensity on pavements with high modulus asphalt concrete and conventional asphalt concrete bases
D Rys, J Judycki, M Pszczola, M Jaczewski, L Mejlun
Construction and Building Materials 147, 478-487, 2017
202017
Investigation of low-temperature cracking in newly constructed high-modulus asphalt concrete base course of a motorway pavement
J Judycki, P Jaskula, B Dolzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
Road materials and pavement design 16 (sup1), 362-388, 2015
202015
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, J Alenowicz, B Dołżycki, M Jaczewski, ...
GDDKiA, 2013
202013
Podstawy określania współczynników równoważności obciążenia osi do projektowania nawierzchni drogowych
J Judycki
Drogi i mosty, 55-92, 2006
182006
Comparison of fatigue criteria for flexible and semi-rigid pavements
J Judycki
Eighth International Conference on Asphalt PavementsFederal Highway …, 1997
181997
Evaluation of pavement temperatures in Poland during winter conditions
M Pszczoła, J Judycki, D Ryś
Transportation Research Procedia 14, 738-747, 2016
172016
Determination of equivalent axle load factors on the basis of fatigue criteria for flexible and semi-rigid pavements
J Judycki
Road Materials and Pavement Design 11 (1), 187-202, 2010
162010
A new viscoelastic method of calculation of low-temperature thermal stresses in asphalt layers of pavements
J Judycki
International Journal of Pavement Engineering 19 (1), 24-36, 2018
152018
Modele reologiczne betonu asfaltowego
J Judycki
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 123-145, 1984
151984
Verification of the criteria for evaluation of water and frost resistance of asphalt concrete
P Jaskuła, J Judycki
Road Materials and Pavement Design 9 (sup1), 135-162, 2008
142008
Evaluation of low temperature properties of rubberized asphalt mixtures
M Pszczoła, M Jaczewski, C Szydłowski, J Judycki, B Dołżycki
Procedia Engineering 172, 897-904, 2017
132017
COMPARISON OF CALCULATED AND MEASURED THERMAL STRESSES IN ASPHALT CONCRETE.
M Pszczoła, J Judycki
Baltic Journal of Road & Bridge Engineering (Baltic Journal of Road & Bridge …, 2015
132015
Behaviour of asphalt concrete in cyclic and static compression creep test with and without lateral confinement
B Dołżycki, J Judycki
Road Materials and Pavement Design 9 (2), 207-225, 2008
132008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20