Tomasz Jurkiewicz
Tomasz Jurkiewicz
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007–2010 (wyniki badań ankietowych)
D Gajda, T Jurkiewicz
Wiadomości ubezpieczeniowe, 2010
112010
Efficiency of small domain estimators for the population proportion: a Monte Carlo analysis
T Jurkiewicz
Statistics in Transition 5 (2), 2001
82001
Kapitał relacyjny a wyniki ekonomiczne małych i średnich firm w Polsce
T Czuba, M Szczepaniec, T Jurkiewicz
International Business and Global Economy 31, 194-211, 2012
62012
Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach
M Szczepaniec, T Jurkiewicz
Gospodarka Narodowa 236 (11-12), 25-44, 2009
62009
Significance tests of differences between two crossing survival curves for small samples
T Jurkiewicz, E Wycinka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
42011
Algorytmy optymalizacyjne w estymacji nieliniowych funkcji regresji
T Jurkiewicz, T Plenikowska-Ślusarz
Wiadomości Statystyczne, 10-16, 2001
42001
Ocena praktycznych metod szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
T Jurkiewicz, A Pobłocka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 222-231, 2011
22011
Kapitał ludzki i jego akumulacja w małych i średnich firmach
M Szczepaniec, T Jurkiewicz
Polityka Społeczna 36 (8 (425)), 2009
22009
An Influence of Classification Method on Efficiency of Modified Synthetic Estimator
T Jurkiewicz, K Najman
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 196, 65-73, 2006
22006
An Influence of Classification Method on Efficiency of Modified Synthetic Estimator
K Najman, T Jurkiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 196, 65-73, 2006
2*2006
Analiza podobieństw rynków ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej i krajach kandydujących z wykorzystaniem metod analizy wielowymiarowej
T Jurkiewicz, E Wycinka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 209-218, 2003
22003
Survival regression models for single events and competing risks based on pseudo-observations
E Wycinka, T Jurkiewicz
STATISTICS 171, 2019
12019
Szacowanie rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych metodami bootstrapowymi
T Jurkiewicz, A Pobłocka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
12014
Analiza migracji pomiędzy zakładami ubezpieczeń klientów z sektora MŚP
T Jurkiewicz, E Wycinka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 236-243, 2011
12011
A comparative study of composite estimators for small domains under Lahiri-Midzuno sampling scheme
GC Tikkiwal, T Jurkiewicz
Journal of Statistical Research 45 (1), 59, 2011
12011
Correlation Among Variables and Methods of Establishing Weights of Sample Units: Monte Carlo Analysis of the Modified Synthetic Estimator
T Jurkiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 216, 81-89, 2008
12008
Correlation among variables and methods of establishing weights of sample units. Monte Carlo analysis of the modified synthetic estimator
T Jurkiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008
12008
Proposition of Applying k-Means Classification Method and the SOM Type Neural Network to Improve the Efficiency of Small Domains Estimation in a Representative Study of Small …
T Jurkiewicz, K Najman
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 194, 69-80, 2005
12005
Proposition of Applying k-Means Classification Method and the SOM Type Neural Network to Improve the Efficiency of Small Domains Estimation in a Representative Study of Small …
T Jurkiewicz, K Najman
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 194, 69-80, 2005
12005
Analiza wyników reprezentacyjnego badania szkolenia ustawicznego w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem modyfikowanego estymatora syntetycznego
T Jurkiewicz, K Najman
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia 11 (1022 …, 2004
12004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20