Anna Blajer-Gołębiewska
Title
Cited by
Cited by
Year
Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland, Economics & Sociology
A Blajer-Gołębiewska
Economics & Sociology 7 (3), 194-207, 2014
232014
Asymetria informacji w relacjach inwestorskich: perspektywa nadzoru korporacyjnego
A Blajer-Gołębiewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
132012
DO STOCK EXCHANGE INDICES BASED ON REPUTATIONAL FACTORS MATTER?
A Blajer-Golebiewska
International Journal of Academic Research 6 (4), 231-237, 2014
112014
Financial risk information avoidance
A Blajer-Gołębiewska, D Wach, M Kos
Economic research-Ekonomska istraživanja 31 (1), 521-536, 2018
102018
INVESTORS ARE MORE SENSITIVE TO INFORMATION ABOUT FINANCIAL RATHER THAN ETHICAL REPUTATION OF A COMPANY: EVIDENCE FROM AN EXPERIMENTAL STUDY
A Blajer-Gołębiewska, M Kos
Economics & Sociology 9 (1), 11-31, 2016
92016
Economic Activity-Based Cluster Analysis of European Union Countries
A Blajer-Gołębiewska
World Review of Business Research 4 (1), 48-61, 2014
92014
Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku,[w:] D
A Blajer-Gołębiewska, M Zielenkiewicz
Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Wyd. Katedry …, 2005
92005
Financial determinants of corporate reputation: A short-term approach
A Blajer-Gołębiewska, A Kozłowski
Managerial Economics 17 (2), 179, 2016
52016
Stock exchanges indices and abnormal returns in the crisis condition
A Blajer-Gołębiewska
Journal of International Studies 5 (2), 9-17, 2012
52012
Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier,[w:] D
A Blajer-Gołębiewska
Kopycińska (red.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, Wydawnictwo …, 2007
52007
Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange
A Blajer-Gołębiewska, L Czerwonka
World Journal of Social Sciences 2 (1), 34-44, 2012
42012
Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier
A Bajer-Gołębiewska
Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, Szczecin, 58-67, 2007
42007
Ekonomia matematyczna w zadaniach
A Blajer-Gołębiewska, L Czerwonka, M Zielenkiewicz, E Pankau
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
32008
The Importance of Corporate Reputation for Investors in the Banking Sector in Poland
A Blajer-Gołębiewska
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe 5 (2), 25-35, 2014
22014
Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego na przykładzie polskich spółek giełdowych
A Blajer-Gołębiewska
Problemy gospodarowania w Polsce, edited by D. Kopycińska, 182-192, 2010
22010
Asymetria informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego a wyniki ekonomiczne spółek giełdowych
A Blajer-Gołębiewska
Master of Business Administration 18 (3), 31-41, 2010
22010
The ownership structure and the performance of the Polish stock listed companies
A Blajer-Gołębiewska
Journal of International Studies 3 (1), 2010
22010
Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności
E Babula, A Blajer-Gołębiewska
Print Group Daniel Krzanowski: na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu …, 2009
22009
Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji polski do Unii Europejskiej
A Blajer-Gołębiewska, M Zielenkiewicz
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, red. A …, 2007
22007
Wzajemne uwarunkowanie mikro- i makrokonkurencyjności
A Blajer-Gołębiewska, M Zielenkiewicz
Polska gospodarka w UE - innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red …, 2005
2*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20