Damian Grabowski
Damian Grabowski
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Application of the Theory of Planned Behavior in Academic Cheating Research–Cross-Cultural Comparison
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
222016
A comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile across two countries
A Chudzicka-Czupała, I Cozma, D Grabowski, DJ Woehr
Journal of Management and Business 3 (1), 14-33, 2012
182012
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Psychologia Społeczna 33 (2), 210-230, 2015
172015
Etyka pracy jako zmienna psychologiczna
D Grabowski
Czasopismo psychologiczne 18 (2), 237-246, 2012
152012
Work attitudes and work ethic as predictors of work engagement among Polish employees
A Czerw, D Grabowski
Polish Psychological Bulletin 46 (4), 503-512, 2015
132015
Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy (WPEP-s)
D Grabowski
Czasopismo Psychologiczne 20 (2), 2014
102014
The value of trust in inter-organizational relations
M Chrupala-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
Economics and Business Review 2 (2), 127-143, 2016
92016
Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji
D Grabowski
W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w …, 2012
9*2012
Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Intrinsic Motivation …
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia społeczna 11 (3, 38), 339-355, 2016
82016
Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 350, 82-92, 2014
82014
Etyki ponowoczesności a przyszłość psychologii pracy
D Grabowski
Czasopismo Psychologiczne 14 (1), 49-60, 2008
82008
Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników
D Grabowski
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
72015
Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych-raport z badań
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia Społeczna 11 (36), 69-83, 2016
62016
Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers–Research Report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
The New Educational Review 38 (4), 262-272, 2014
62014
Etyka pracy
D Grabowski
Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników, Katowice, Wyd …, 2015
52015
Trust in effective international business cooperation: mediating effect of work engagement
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
42017
Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka–propozycja interwencji organizacyjnej
M Stasiła-Sieradzka, A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, ...
32018
Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników
D Grabowski, Ż Rachwaniec-Szczecińska
Czasopismo Psychologiczne, 2016
32016
Wrażliwość na sprawiedliwość i koszty psychologiczne doświadczane przez pracowników a zadowolenie z pracy oraz poczucie dopasowania do organizacji – projekt badań
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski
Z. Ratajczak (red.). Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy, 96-113, 2015
32015
Rachwaniec-Szczecińska Ż
D Grabowski
Poczucie koherencji a etyka pracy. Składniki poczucia koherencji jako …, 2014
3*2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20