Obserwuj
Damian Grabowski
Damian Grabowski
Associate Professor, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Katowicach
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The association between physical and mental health and face mask use during the COVID-19 pandemic: a comparison of two countries with different views and practices
C Wang, A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, R Pan, K Adamus, X Wan, ...
Frontiers in psychiatry 11, 569981, 2020
3152020
A chain mediation model on COVID-19 symptoms and mental health outcomes in Americans, Asians and Europeans
C Wang, A Chudzicka-Czupała, ML Tee, MIL Núñez, C Tripp, MA Fardin, ...
Scientific reports 11 (1), 6481, 2021
2202021
Application of the Theory of Planned Behavior in Academic Cheating Research–Cross-Cultural Comparison
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
872016
Work ethic and organizational commitment as conditions of unethical pro‐organizational behavior: Do engaged workers break the ethical rules?
D Grabowski, A Chudzicka‐Czupała, M Chrupała‐Pniak, L Mello, Abby, ...
International Journal of Selection and Assessment 27 (2), 193-202, 2019
642019
Work Attitudes and Work Ethic as Predictors of Work Engagement among Polish Employees
D Grabowski, A Czerw
Polish Psychological Bulletin 46 (4), 2015
342015
Relationships between work ethic and motivation to work from the point of view of the self-determination theory
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała, K Stapor
PloS one 16 (7), e0253145, 2021
312021
Depression, anxiety and post-traumatic stress during the 2022 Russo-Ukrainian war, a comparison between populations in Poland, Ukraine, and Taiwan
A Chudzicka-Czupała, N Hapon, SK Chiang, M Żywiołek-Szeja, ...
Scientific Reports 13 (1), 3602, 2023
272023
WORK ETHIC, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT/ETYKA PRACY I PRZYWIAZANIE ORGANIZACYJNE A WYPALENIE ZAWODOWE
D Grabowski, A Chudzicka-Czupala, M Chrupala-Pniak, ...
Medycyna Pracy 70 (3), 305-317, 2019
262019
Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Intrinsic Motivation …
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia społeczna 11 (3, 38), 339-355, 2016
212016
Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników
D Grabowski
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
20*2015
A comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile across two countries
A Chudzicka-Czupała, I Cozma, D Grabowski, DJ Woehr
Journal of Management and Business 3 (1), 14-33, 2012
202012
The severity of work-related stress and an assessment of the areas of worklife in the service sector
A Chudzicka-Czupała, M Stasiła-Sieradzka, Ż Rachwaniec-Szczecińska, ...
192019
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Psychologia Społeczna 33 (2), 210-230, 2015
192015
Trust in effective international business cooperation: mediating effect of work engagement
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
172017
Etyka pracy jako zmienna psychologiczna
D Grabowski
Czasopismo psychologiczne 18 (2), 237-246, 2012
172012
The value of trust in inter-organizational relations
M Chrupala-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
Economics and Business Review 2 (2), 127-143, 2016
132016
Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych-raport z badań
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia Społeczna 11 (36), 69-83, 2016
12*2016
Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy (WPEP-s)
D Grabowski
Czasopismo Psychologiczne 20 (2), 2014
122014
Associations between coping strategies and psychological distress among people living in Ukraine, Poland, and Taiwan during the initial stage of the 2022 War in Ukraine
A Chudzicka-Czupała, N Hapon, RHC Man, DJ Li, M Żywiołek-Szeja, ...
European Journal of Psychotraumatology 14 (1), 2163129, 2023
112023
Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers–Research Report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
The New Educational Review 38 (4), 262-272, 2014
112014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20