Obserwuj
Damian Grabowski
Damian Grabowski
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The association between physical and mental health and face mask use during the COVID-19 pandemic: a comparison of two countries with different views and practices
C Wang, A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, R Pan, K Adamus, X Wan, ...
Frontiers in psychiatry 11, 569981, 2020
2452020
A chain mediation model on COVID-19 symptoms and mental health outcomes in Americans, Asians and Europeans
C Wang, A Chudzicka-Czupała, ML Tee, MIL Núñez, C Tripp, MA Fardin, ...
Scientific reports 11 (1), 1-12, 2021
1392021
Application of the Theory of Planned Behavior in Academic Cheating Research–Cross-Cultural Comparison
A Chudzicka-Czupała, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
732016
Work ethic and organizational commitment as conditions of unethical pro‐organizational behavior: Do engaged workers break the ethical rules?
D Grabowski, A Chudzicka‐Czupała, M Chrupała‐Pniak, L Mello, Abby, ...
International Journal of Selection and Assessment 27 (2), 193-202, 2019
362019
Work attitudes and work ethic as predictors of work engagement among Polish employees
A Czerw, D Grabowski
Polish Psychological Bulletin, 2015
272015
A comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile across two countries
A Chudzicka-Czupała, I Cozma, D Grabowski, DJ Woehr
Journal of Management and Business 3 (1), 14-33, 2012
192012
WORK ETHIC, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT/ETYKA PRACY I PRZYWIAZANIE ORGANIZACYJNE A WYPALENIE ZAWODOWE
D Grabowski, A Chudzicka-Czupala, M Chrupala-Pniak, ...
Medycyna Pracy 70 (3), 305-317, 2019
182019
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile
D Grabowski, A Chudzicka-Czupała
Psychologia Społeczna 33 (2), 210-230, 2015
172015
Trust in effective international business cooperation: Mediating effect of work engagement
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
152017
Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Intrinsic Motivation …
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia społeczna 11 (3, 38), 339-355, 2016
152016
Etyka pracy jako zmienna psychologiczna
D Grabowski
Czasopismo psychologiczne 18 (2), 237-246, 2012
152012
Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników
D Grabowski
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
13*2015
The value of trust in inter-organizational relations
M Chrupala-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
Economics and Business Review 2 (2), 127-143, 2016
112016
Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy (WPEP-s)
D Grabowski
Czasopismo Psychologiczne 20 (2), 2014
112014
Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji
D Grabowski
W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w …, 2012
11*2012
The severity of work-related stress and an assessment of the areas of worklife in the service sector
A Chudzicka-Czupała, M Stasiła-Sieradzka, Ż Rachwaniec-Szczecińska, ...
102019
Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych-raport z badań
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Psychologia Społeczna 11 (36), 69-83, 2016
10*2016
Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers–Research Report
A Chudzicka-Czupała, M Chrupała-Pniak, D Grabowski
The New Educational Review 38 (4), 262-272, 2014
102014
Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników
M Chrupała-Pniak, D Grabowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 350, 82-92, 2014
92014
Etyki ponowoczesności a przyszłość psychologii pracy
D Grabowski
Czasopismo Psychologiczne 14 (1), 49-60, 2008
92008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20