Follow
Marek Bara
Title
Cited by
Cited by
Year
Tribological behaviour of Al2O3/inorganic fullerene-like WS2 composite layer sliding against plastic
J Korzekwa, M Bara, J Pietraszek, P Pawlus
International Journal of Surface Science and Engineering 10 (6), 570-584, 2016
282016
Wear Mechanism of Al2O3/WS2 With PEEK/BG Plastic
J Korzekwa, W Skoneczny, G Dercz, M Bara
Journal of Tribology 136 (1), 011601, 2014
262014
Microstructure and properties of composite coatings obtained on aluminium alloys
M Bara, T Kmita, J Korzekwa
Archives of Metallurgy and Materials 61, 2016
212016
Surface oxide layers with an increased carbon content for applications in oil-less tribological systems
T Kmita, M Bara
Chemical and process engineering 33 (3), 479-486, 2012
212012
Influence of Anodizing Parameters on Surface Morphology and Surface-Free Energy of Al2O3 Layers Produced on EN AW-5251 Alloy
M Bara, M NiedĽwiedĽ, W Skoneczny
Materials 12 (5), 695, 2019
202019
The Effect of production parameters of oxide layers on their nanostructure, nanomorphology, and surface free energy
W Skoneczny, M NiedĽwiedĽ, M Bara
Applied Sciences 8 (11), 2251, 2018
172018
Aluminium oxide composite layers obtained by the electrochemical method in the presence of graphite
W Skoneczny, M Bara
Materials Science-Poland 25 (4), 2007
172007
The influence of sample preparation on SEM measurements of anodic oxide layers
J Korzekwa, A G±dek-Moszczak, M Bara
Practical Metallography 53 (1), 36-49, 2022
132022
Ceramic-graphite surface layers obtained by the duplex method on an aluminium alloy substrate
M Bara, W Skoneczny, M Hajduga
Chemical and Process Engineering 30 (3), 431-442, 2009
112009
The influence of anodic alumina coating nanostructure produced on EN AW-5251 alloy on type of tribological wear process
M NiedĽwiedĽ, W Skoneczny, M Bara
Coatings 10 (2), 105, 2020
92020
Influence of substrate preparation on the shaping of the topography of the surface of nanoceramic oxide layers
M Bara, M Kubica
Applied surface science 293, 306-311, 2014
92014
Analysis of Al2O3 nanostructure using scanning microscopy
M Kubica, W Skoneczny, M Bara
Scanning 2018, 2018
82018
Ocena odporno¶ci zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłok± tlenkow±
P Duda, M Bara, S Kaptacz
Tribologia, 77-85, 2010
72010
„Rozkład naprężeń i odkształceń wybranych węzłów tarcia w badaniu warstwy typu duplex”
G Służałek, M Kubica, H B±kowski
Mechanik 83 (1), 67-67, 2010
72010
Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ¶lizgowym z kompozytami polimerowymi
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
72009
Tribological properties of ceramic-carbon surface layers obtained in electrolytes with a different graphite content
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 66-70, 2008
72008
Evaluation of tribological characteristics of ceramic-graphite surface layers obtained by duplex method
M Bara, W Skoneczny
Monografia Computer Systems Aided Science And Engineering Work In Transport …, 2008
62008
Influence of Conditions for Production and Thermo-Chemical Treatment of Al2O3 Coatings on Wettability and Energy State of Their Surface
M NiedĽwiedĽ, W Skoneczny, M Bara
Coatings 10 (7), 681, 2020
52020
Model testera do badań tribologicznych w ruchu posuwisto--zwrotnym
M Bara, G Służałek, H B±kowski
Mechanik 82 (1), 64-65, 2009
52009
Properties of composite alluminium oxide-graphite layers obtained by an electrolytic method
M Bara, W Skoneczny
52008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20