Follow
Mirosław Socha
Mirosław Socha
Department of Instrumentation and Measurement, AGH University of Science and Technology
Verified email at agh.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Data processing tasks in wireless GI endoscopy: Image-based capsule localization & navigation and video compression
J Bulat, K Duda, M Duplaga, R Fraczek, A Skalski, M Socha, P Turcza, ...
2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2007
612007
The BRONCHOVID–computer system supporting bronchoscopy laboratory
M Duplaga, J Bułat, M Leszczuk, M Socha, P Romaniak, P Turcza
Information Technologies in Biomedicine, 511-522, 2010
72010
Methods of bronchial tree reconstruction and camera distortion corrections for virtual endoscopic environments
M Socha, M Duplaga, P Turcza
Studies in Health Technology and Informatics 105, 285-295, 2004
62004
3D segmentation and visualisation of mediastinal structures adjacent to tracheobronchial tree from CT data
A Skalski, M Socha, M Duplaga, K Duda, T Zieliński
Information Technologies in Biomedicine, 523-534, 2010
52010
Colon cleansing for virtual colonoscopy using non-linear transfer function and morphological operations
A Skalski, M Socha, T Zielinski, M Duplaga
2007 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques, 1-5, 2007
52007
Fast estimation of broncho-fiberoscope egomotion for CT-guided transbronchial biopsy
T Twardowski, T Zielinski, K Duda, M Socha, M Duplaga
2006 International Conference on Image Processing, 1189-1192, 2006
52006
Dekompozycja sygnałów EEG w dziedzinie czasu przy zastosowaniu transformacji Hilberta-Huanga HHT
W Gawędzki, M Socha, P Sławik
Przegląd Elektrotechniczny 91 (5), 33-36, 2015
42015
Evaluation of crosstalk metrics for 3D display technologies with respect to temporal luminance analysis
J Bulat, L Janowski, D Juszka, M Socha, M Grega, Z Papir
2011 IEEE International Symposium on Multimedia, 512-517, 2011
32011
Computational tasks in computer-assisted transbronchial biopsy
J Bułat, K Duda, M Socha, P Turcza, T Zieliński, M Duplaga
Future Generation Computer Systems 26 (3), 455-461, 2010
32010
Aplikacja oparta na bibliotece VTK wspomagająca zabiegi bronchoskopowe
M Socha, M Duplaga
Bio-Algorithms and Med-Systems 1 (1/2), 191--196, 2005
32005
Wykorzystanie urządzeń mobilnych do prezentacji medycznych danych obrazowych na przykładzie przeglądarki danych DICOM
M SOCHA, K PIELKA, W GAWĘDZKI, P TURCZA
Przegląd Elektrotechniczny 91 (5), 64-67, 2015
22015
Computational tasks in bronchoscope navigation during computer-assisted transbronchial biopsy
J Bułat, K Duda, M Socha, P Turcza, T Zieliński, M Duplaga
International Conference on Computational Science, 178-187, 2008
22008
CT data processing and visualization aspects of virtual colonoscopy
A Skalski, M Socha, T Zieliński, M Duplaga
2007 15th European Signal Processing Conference, 2509-2513, 2007
22007
Estymacja parametrów ruchu kamery bronchofiberoskopu metodą geometrii epipolarnej i przepływu optycznego z wykorzystaniem szybkiej zespolonej transformacji falkowej
T Zieliński, J Bułat, M Socha, M Duplaga
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 127-132, 2006
22006
Dopasowanie chmur punktów do powierzchni dla potrzeb przetwarzania i analizy obrazów medycznych oraz systemów wizyjnych
A Skalski, M Socha
Przegląd Elektrotechniczny 90 (5), 160-163, 2014
12014
Aplikacja wspierająca proces konturowania organów w danych medycznych
E Flis, M Socha, A Skalski
Pomiary Automatyka Kontrola 58, 323-326, 2012
12012
Aplikacja do wizualizacji danych DICOM z komunikacją z serwerem PACS
P Kozakiewicz, A Piątek, M Socha
Pomiary Automatyka Kontrola 58, 319-322, 2012
12012
Virtual Colonoscopy-Technical Aspects
A Skalski, M Socha, T Zieliński, M Duplaga
Colonoscopy, 2011
12011
Interactive application for transbronchial needle aspiration support
W Wojciechowski, A Urbanik, M Duplaga, M Socha, K Sładek
Medical Science Monitor 72 (1), 51-52, 2007
12007
An application software for anatomical structures segmentation from tomographic data of abdominal cavity
G TOPOREK, M SOCHA, A SKALSKI
EDITORIAL BOARD, 95, 0
1*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20