Jerzy P. Gwizdała
Jerzy P. Gwizdała
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego
JP Gwizdała
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
382011
Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007–2009
J Gwizdała
Wiadomości ubezpieczeniowe 3, 2010
152010
Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie
JP Gwizdała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
112015
The financing of small and medium-sized enterprises with the EU structural funds in Poland between 2014 and 2020
JP Gwizdała
International Journal of Synergy and Research 6, 2017
62017
Holdingi finansowe banków i towarzystw ubezpieczeniowych podstawą nowego ładu finansowo-bankowego w Polsce [w:] Finanse i bankowość–dźwignie wzrostu gospodarczego, część I …
J Gwizdała, D Kowalczyk, M Sadowski
Bankowość i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, 242, 1998
61998
Equity Release Schemes on selected housing loan markets across the world
J Gwizdała
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 72-85, 2015
42015
Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku
J Gwizdała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
42011
Perspektywy funkcjonowania koncepcji bancassurance w Polsce
JP Gwizdała
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 52 (1), 61-69, 2018
32018
Responsible research and innovation in the context of university technology transfer
J Gwizdała, K Śledzik
Folia Oeconomica Acta Universitas Lodzensis 2 (328), 2017
32017
Rola sterowania ryzykiem kredytowym w zarządzaniu portfelami kredytowymi w polskim sektorze bankowym
J Gwizdała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 802, 2014
32014
Kierunki rozwoju bancassurance w polskim sektorze bankowym
J Gwizdała
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 27, 169-180, 2013
32013
Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości
J Gwizdała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse 1, 327-335, 2012
32012
Private banking-standardy zachodnie a doświadczenia polskie
J Gwizdała
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 56-69, 2009
32009
Wybrane modele pomiaru ryzyka w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku
J Gwizdała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
22012
Rynek kredytów hipotecznych w warunkach światowego kryzysu finansowego
J Gwizdała
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 323-331, 2012
22012
Kapitał intelektualny w zarządzaniu szkołą wyższą-dylematy
J Gwizdała
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 14, 243-254, 2011
22011
Plan projektu budowy systemu controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
M Krajewski, J Gwizdała, M Ossowski, S Susmarski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2009
22009
Dostosowanie ewidencji kosztów dla potrzeb controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
M Krajewski, J Gwizdała, M Ossowski, S Susmarski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2009
22009
Rozwój rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w dobie globalnego kryzysu kredytowego: aspekty ekonomiczne
J Gwizdała
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 439-452, 2009
22009
Aspekty ekonomiczne zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym
JP Gwizdała
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20