Marcin Stienss
Marcin Stienss
Politechika Gdańska / Gdansk University of Technology
Zweryfikowany adres z pg.gda.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014
372014
Investigation of low-temperature cracking in newly constructed high-modulus asphalt concrete base course of a motorway pavement
J Judycki, P Jaskula, B Dolzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
Road Materials and Pavement Design 16 (sup1), 362-388, 2015
232015
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, J Alenowicz, B Dołżycki, M Jaczewski, ...
GDDKiA, 2013
182013
Effect of polymer fibres reinforcement on selected properties of asphalt mixtures
P Jaskuła, M Stienss, C Szydłowski
Procedia Engineering 172, 441-448, 2017
142017
New polish catalogue of typical flexible and semi-rigid pavements
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
MATEC Web of Conferences 122, 04002, 2017
132017
Influence of selected WMA additives on viscoelastic behaviour of asphalt mixes and pavements
M Stienss, L Mejlun, J Judycki
International Journal of Pavement Engineering 19 (8), 713-724, 2018
112018
Badania mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze otaczania
J Judycki, M Stienss
Raport końcowy, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2011
92011
Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło-przegląd dodatków
M Stienss, J Judycki
Drogownictwo, 227-232, 2010
72010
Weryfikacja zasad projektowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych
J Judycki, B Dołżycki, K Hutnik, M Stienss
Zlecenie GDDKiA, 2005
72005
Badania mieszanek mineralnoasfaltowych o obniżonej temperaturze otaczania–raport końcowy
J Judycki, M Stienss
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk, 2011
62011
Numerical simulation of asphalt mixtures fracture using continuum models
C Szydłowski, J Górski, M Stienss, Ł Smakosz
AIP Conference Proceedings 1922 (1), 130012, 2018
32018
The Impact of Homogeneity of High Modulus Asphalt Concrete Layer on Low-Temperature Cracking
J Judycki, P Jaskula, B Dołzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
8th RILEM International Conference on Mechanisms of Cracking and Debonding …, 2016
32016
Badanie i analiza właściwości fizykomechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji
M Stienss
22014
Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło-z asfaltem spienionym
M Stienss, J Judycki
Drogownictwo, 309-312, 2010
22010
Influence of bitumen type on cracking resistance of asphalt mixtures used in pavement overlays
P Jaskula, C Szydlowski, M Stienss
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 356 (1), 012010, 2018
12018
Opracowanie nowego „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, M Jaczewski, D Ryś, J Alenowicz, ...
Budownictwo i Architektura 13 (4), 2014
12014
Numerical simulation of asphalt mixtures fracture using continuum models. sl
C Szydłowski, J Górski, M Stienss, Ł Smakosz
AIP Conference Proceedings 130012 (2018), 1922
11922
Influence of Selected Warm Mix Asphalt Additives on Cracking Susceptibility of Asphalt Mixtures
M Stienss, C Szydlowski
Materials 13 (1), 202, 2020
2020
A material model of asphalt mixtures based on Monte Carlo simulations
C Szydłowski, J Górski, M Stienss, Ł Smakosz
AIP Conference Proceedings 2077 (1), 020057, 2019
2019
Durable poroelastic wearing course SEPOR with highly modified bitumen
P Jaskula, C Szydlowski, M Stienss, D Rys, M Jaczewski, M Pszczola
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20