Izabela Zawiska
Izabela Zawiska
Isntytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Verified email at twarda.pan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The response of a shallow lake and its catchment to Late Glacial climate changes—A case study from eastern Poland
I Zawiska, M Słowiński, A Correa-Metrio, M Obremska, T Luoto, ...
Catena 126, 1-10, 2015
462015
Long-term evolution models of post-agricultural forests
JM Matuszkiewicz, A Kowalska, J Solon, M Degórski, A Kozłowska, ...
IGiPZ PAN, 2014
302014
Differential proxy responses to late Allerųd and early Younger Dryas climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie palaeolake in Northern Poland
M Słowiński, I Zawiska, F Ott, AM Noryśkiewicz, B Plessen, K Apolinarska, ...
Quaternary Science Reviews 158, 94-106, 2017
292017
Cladocera community composition as a function of physicochemical and morphological parameters of dystrophic lakes in NE Poland
E Zawisza, I Zawiska, A Correa-Metrio
Wetlands 36 (6), 1131-1142, 2016
222016
Multiple drivers of Holocene lake level changes at a lowland lake in northeastern Germany
E Dietze, M Słowiński, I Zawiska, G Veh, A Brauer
Boreas 45 (4), 828-845, 2016
192016
Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych
T Komornicki, R Wiśniewski, J Baranowski, K Błażejczyk, M Degórski, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława …, 2015
162015
Climate variability and lake ecosystem responses in western Scandinavia (Norway) during the last Millennium
I Zawiska, TP Luoto, L Nevalainen, W Tylmann, TC Jensen, M Obremska, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 466, 231-239, 2017
152017
Cladocera and geochemical evidence from sediment cores show trophic changes in Polish dystrophic lakes
I Zawiska, E Zawisza, M Woszczyk, K Szeroczyńska, W Spychalski, ...
Hydrobiologia 715 (1), 181-193, 2013
142013
Cascading effects between climate, vegetation, and macroinvertebrate fauna in 14,000-year palaeoecological investigations of a shallow lake in eastern Poland
M Słowiński, P Skubała, I Zawiska, A Kruk, M Obremska, K Milecka, F Ott
Ecological Indicators 85, 329-341, 2018
122018
Dystrophication of lake Suchar IV (NE Poland): an alternative way of lake development
E Zawisza, I Zawiska, K Szeroczynska, A Correa-Metrio, ...
Limnetica 38 (1), 391-416, 2019
102019
Ecology of Cladocera species from Central America based on subfossil assemblages
M Wojewódka, E Zawisza, S Cohuo, L Macario-Gonzįlez, A Schwalb, ...
Advances in Oceanography and Limnology 7 (2), 2016
92016
Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym
J Solon, E Roo-Zielińska, A Affek, A Kowalska, B Kruczkowska, J Wolski, ...
Ocena potencjału i wykorzystania, 2017
72017
Environmental changes during the last millennium recorded in subfossil Cladocera, diatoms and sediments geochemistry from Lake El Sol (Central Mexico)
E Zawisza, E Cuna, M Caballero, AC Ruiz-Fernandez, K Szeroczyńska, ...
Geological Quarterly 61 (1), 81-90, doi: 10.7306/gq. 1311, 2017
72017
Holocene climate vs. catchment forcing on a shallow, eutrophic lake in eastern Poland
I Zawiska, K Apolinarska, M Woszczyk
Boreas 48 (1), 166-178, 2019
52019
Exploring the world of micro sculptures-subfossil Cladocera remains under the SEM
I Zawiska, E Zawisza, M Wojewódka, AY Sinev
Advances in Oceanography and Limnology 7 (2), 2016
42016
Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape
E Roo-Zielińska, A Affek, A Kowalska, B Grabińska, B Kruczkowska, ...
Ekonomia i Środowisko, 2016
42016
The influence of car traffic on the sanitary state of the soils
M Degórski, I Zawiska
Europa XXI 28, 139-150, 2015
42015
Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia
J Kordowski, M Błaszkiewicz, M Kramkowski, M Słowiński, S Tyszkowski, ...
Landform Analysis 25, 55--75, 2013
42013
Assessment of regulating ES potential of lowland riparian hardwood forests in Poland
A Kowalska, A Affek, J Wolski, E Regulska, B Kruczkowska, I Zawiska, ...
Ecological Indicators 120, 106834, 2021
32021
Historical human impact on productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia
TC Jensen, I Zawiska, M Oksman, M Słowiński, M Woszczyk, TP Luoto, ...
Journal of Paleolimnology 63 (1), 1-20, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20