Jakub Kołodziejczyk
Jakub Kołodziejczyk
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Agresja i przemoc w szkole
J Kołodziejczyk
Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków, 2004
342004
Leadership and Management in the definitions of School Heads
J Kolodziejczyk
Athens Institute for Education and Research, 1-15, 2014
92014
Dyscyplina w klasie: Metody i techniki interwencji
J Kołodziejczyk
Sophia, 2005
8*2005
Wymagania wobec szkół i obszary ewaluacji
J Kołodziejczyk
Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, 91-100, 2010
6*2010
Zespoły wielodyscyplinarne w zarządzaniu oświatą
J Kołodziejczyk
Zarządzanie Publiczne, 41-52, 2009
62009
Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie, współpraca
J Kołodziejczyk, J Kołodziejczyk
Forum Oświatowe, 2015
52015
Partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zarządzaniu szkołą
J Kołodziejczyk
Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, 179-199, 2011
52011
Organizacja systemu opiekuńczej i wychowawczej pracy szkoły oparta na zespołach
J Kołodziejczyk
Psychologia Rozwojowa 5 (1-2), 99-107, 2000
52000
Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań
R Dorczak, T Kasprzak, J Kołodziejczyk, G Mazurkiewicz, M Oszmaniec, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
42015
Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy
J Kołodziejczyk
Psychologia w Szkole 1, 109-116, 2007
42007
Nauczyciel wobec sytuacji trudnych wychowawczo
J Pyżalski, J Kołodziejczyk
Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli …, 2015
32015
Collaboration of teachers in planning and execution of educational processes in school
J Kołodziejczyk
ICERI, 4033-4041, 2013
32013
Value driven change leadership: perspective from Poland
R Dorczak, J Kołodziejczyk, J Kołodziejczyk, G Mazurkiewicz, M Shaw
Dublin: Drumcondra Education Centre, 2016
22016
School cooperation with the local environment for mutual development
J Kołodziejczyk
ICERI, 3936-3944, 2013
22013
Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli
J Kołodziejczyk
Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw …, 2013
22013
Zastosowanie socjometrii jako narzędzia badania ról zespołowych
A Chmielewska, J Kołodziejczyk
Wspolczesne Zarzadzanie - Contemporary Management Quarterly, 121-130, 2013
22013
Znaczenie konceptualizacji wychowania dla zarządzania w oświacie
J Kołodziejczyk
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2004
2*2004
Badania w działaniu jako podejście w realizacji procesu promotorskiego
G Prawelska-Skrzypek, M Ćwikła, K Barańska, J Kołodziejczyk
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
12019
Przywództwo edukacyjne a przemoc rówieśnicza
J Kołodziejczyk
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
12019
Nie wierzyć własnym oczom–obserwacja w ewaluacji
J Kołodziejczyk
Przegląd Pedagogiczny, 171, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20