Obserwuj
Roman Magda
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Racjonalizacja modelu i wielkości kopalni węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI wieku
R Magda, T Woźny, B Kowalczyk, S Głodzik, D Gryglik
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2002
252002
Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń
R Magda
Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999
151999
Mathematical model for estimating the economic effectiveness of production process in coal panels and an example of its practical application
R Magda
International journal of production economics 34 (1), 47-55, 1994
141994
Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania węgla-na przykładzie Carbon Energy
R Magda
Polityka Energetyczna 14 (2), 261-271, 2011
122011
Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego
R Magda, E Brzychczy, T Franik, S Głodzik, M Kęsek, T Woźny
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2008
122008
Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego
R Magda
Gospodarka surowcami mineralnymi 20 (3), 101-110, 2004
122004
Koncepcja wykorzystania sieci stochastycznych do projektowania i optymalizacji robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego
R Magda
Idea of stochastic networks application to design and optimization of mining …, 2003
102003
Opracowanie harmonogramów systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego w aspekcie wzrostu wykorzystania jego zdolności produkcyjnej
R Magda, T Franik, T Woźny
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 21 (1), 43-55, 2005
92005
Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, A Napieraj, T Woźny
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013
82013
Planning and design of rational parameters of longwall panels in underground hard coal mines
R Magda, T Franik
Mineral Resources Management 244, 2008
82008
i zespół: Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego
R Magda
Wyd. UWN-D AGH, Kraków, 2008
82008
Koncepcja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego
R Magda
Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z oo, Lublin, 2006
82006
Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania wegla: na przykładzie złoża Seelyville w stanie w stanie Indiana
R Magda
Polityka Energetyczna 15 (1), 21-34, 2012
72012
Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków œcianowych kopalń węgla kamiennego
R Magda, S Głodzik, T WoŸny
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23 (1), 63-75, 2007
72007
Bilans czasu pracy załogi w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego
R Magda, T Franik, T Woźny
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 21 (2), 17-33, 2005
72005
Problemy prywatyzacji kopalń w świetle doświadczeń brytyjskiego górnictwa węgla kamiennego
R Magda
Wiadomości Górnicze, 2-6, 1998
71998
Zależność jednostkowego kosztu własnego od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu wydobywczego
R Magda, T Woźny
Przegląd Górniczy 70 (9), 66-71, 2014
62014
An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, T Woźny, A Napieraj
22nd World Mining Congress & Expo 11, 16, 2011
62011
Innowacyjne planowanie i projektowanie dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą
R Magda, T Woźny, S Głodzik, J Jasiewicz
Przegląd Górniczy 66 (9), 34-37, 2010
62010
Głodzik St
J Jasiewicz, R Magda, E Brzychczy, T Franik
Woźny T, 305-312, 2008
62008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20