Anna Rosa
Anna Rosa
IRWiR PAN
Zweryfikowany adres z irwirpan.waw.pl
TytułCytowane przezRok
Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce
A Rosa
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2011
142011
Venture capital w Polsce
A Rosa
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 133-143, 2008
112008
Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce
A Jakubowska, A Rosa
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 14, 29-44, 2011
92011
Alternatywne instrumenty finansowania
A Rosa
Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, 165-197, 2009
9*2009
Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce [w:] Finanse publiczne, red
A Rosa
J. Sokołowski, A. Żabiński, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 367, 2011
82011
Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce
A Rosa
Journal of Management and Finance 11, 517 – 528, 2013
52013
Significance of Higher Education in Creating of Intellectual Capital
A Jakubowska, A Rosa
Human Resources Management & Ergonomics 8 (2), 48-60, 2014
42014
Rolnicy Pomorza Środkowego na rynku usług bankowych
A Rosa
Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw …, 2014
32014
Unijne fundusze jako źródło wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
A Rosa
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14 (2 …, 2012
32012
Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej w Polsce
A Rosa
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2012
22012
Banki spółdzielcze jako instytucje finansujące działalność rolniczą w Polsce
A Rosa
Bankowość spółdzielcza, A. Szelągowska (red.), 189-203, 2011
2*2011
Znaczenie banków spółdzielczych i ARiMR w kredytowaniu preferencyjnym rolnictwa w Polsce w latach 2003-2009
A Rosa
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (3 …, 2011
22011
Znaczenie szkolnictwa wyższego w rozwoju" gospodarki opartej na wiedzy"
A Jakubowska, A Rosa
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 14, 63-80, 2011
22011
Evaluation of changes in housing conditions throughout the polish rural areas using methods of relative taxonomy
R Glowicka-Woloszyn, A Kozera, J Stanislawska, A Woloszyn, A Rosa
Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, 2018
12018
Factors in fluencing the use by farmers of disaster loans – empirical research
A Kurdyś-Kujawska, A Rosa
Agrarian Perspectives XXIV, Global Agribusiness and Rural Economy, 232-239, 2015
12015
Aktywność banków spółdzielczych w Polsce na tle wybranych europejskich spółdzielczych grup bankowych
A Rosa
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 265-272, 2012
12012
Konstrukcje prawne form prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane w optymalizacji podatkowej
A Rosa, W Rosa
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2011
12011
The purpose of working capital and the nature of working capital cycle in company on crises time
A Rosa, W Rosa
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2010
12010
Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w ltach 1999-2009
A Rosa
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 198-207, 2010
12010
Istota stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa
A Rosa
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 701-707, 2009
12009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20