Obserwuj
Katarzyna Wojan
Katarzyna Wojan
Zweryfikowany adres z univ.gda.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
262010
Język fiński w teorii i praktyce
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
142016
Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
122010
Wstęp do analizy międzyjęzykowych homonimów leksykalnych na przykładzie języków: polskiego, rosyjskiego i fińskiego [An introduction to the analysis of interlinguistic lexical …
K Wojan
112004
Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
82011
Język angielski w polskiej leksykografii: słowniki przekładowe, lingwistyczne i encyklopedyczne, wydane w latach 1782-2012
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
62013
Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
62011
Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej: bibliografia słowników za lata 1795-2005
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
62006
Fenomen homonimii międzyjęzykowej–rozważania językoznawcy [The phenomenon of interlingual homonymy–some reflections of a linguist]
K Wojan
Studia Scandinavica 18, 97-105, 2001
62001
Języki sztuczne: zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek?
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
52015
The lexical homonymy of the Finnish language
K Wojan
52007
Bibliografia polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników przekładowych za lata 1990–2005 w układzie chronologicznym [A chronological bibliography of Polish-Russian and …
K Wojan
Przegląd Rusycystyczny 1 (113), 65-80, 2006
52006
Z polskiej leksykografii przekładowej
K Wojan
Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za lata 2005–2011 w układzie …, 2005
52005
The Genesis of Homonymy of the Finnish Language
K Wojan
52003
Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej, t. 1, Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700-2015)
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
42016
O projekcie słownika białorusko-polskich fałszywych przyjaciół tłumacza na tle dorobku leksykografii polsko-białoruskiej
R Kaleta
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013
42013
Homonimia międzyjęzykowa–analiza dorobku językoznawstwa europejskiego
K Wojan
Red. G. SZPILA. Język trzeciego tysiąclecia III. T 1, 281-286, 2005
42005
Jałowiec/kadyk w świetle „etymologii globalnej”
K Wojan
Studia Rossica Gedanensia, 100-141, 2014
32014
Język białoruski w leksykografii polskiej. Bibliografia słowników (za lata 1807–2012)[The Byelorussian language in the Polish lexicography. A bibliography of dictionaries for …
K Wojan
Acta Albaruthenica 13, 219-233, 2013
32013
Nowogrodzkie gramoty brzozowe jako najstarsze bałtyckofińskie zabytki językowe
K Wojan
Przegląd Rusycystyczny, 2013
32013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20