Katarzyna Wojan
Katarzyna Wojan
Verified email at univ.gda.pl - Homepage
TitleCited byYear
Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
162010
Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
102010
Język fiński w teorii i praktyce
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
92016
Wstęp do analizy międzyjęzykowych homonimów leksykalnych na przykładzie języków: polskiego, rosyjskiego i fińskiego,[w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w …
K Wojan
Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, 2004
72004
Język angielski w polskiej leksykografii: słowniki przekładowe, lingwistyczne i encyklopedyczne, wydane w latach 1782-2012
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
62013
Bibliografia polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników przekładowych za lata 1990–2005 w układzie chronologicznym.„
K Wojan
Przegląd Rusycystyczny 113 (1), 65-80, 2006
62006
Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej: bibliografia słowników za lata 1795-2005
K Wojan
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
62006
Z polskiej leksykografii przekładowej
K Wojan
Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za lata 2011, 133-159, 2005
52005
Fenomen homonimii międzyjęzykowej–rozważania językoznawcy
K Wojan
Studia Scandinavica 18, 97-105, 2001
52001
Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
42011
The Genesis of Homonymy of the Finnish Language.“
K Wojan
Fenno-Ugristica 25, 180-187, 2003
42003
Język białoruski w leksykografii polskiej. Bibliografia słowników (za lata 1807–2012)
K Wojan
Acta Albaruthenica 13, 2013
32013
Nowogrodzkie gramoty brzozowe jako najstarsze bałtyckofińskie zabytki językowe
K Wojan
Przegląd Rusycystyczny 143 (3), 2013
32013
Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
32011
Homonimia międzyjęzykowa–analiza dorobku językoznawstwa europejskiego
K Wojan
Red. G. SZPILA. Język trzeciego tysiąclecia III. T 1, 281-286, 2005
32005
Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej
K Wojan
Bibliografia słowników za lata 2005, 1795
31795
Wkład Polaków do dorobku światowego słownikarstwa (z językiem rosyjskim w tle)
K Wojan
Studia Rossica Gedanensia 3 (3), 2016
22016
Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej, t. 1, Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700-2015)
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
22016
O projekcie słownika bialorusko-polskich falszywych przyjaciol tłumacza na tle dorobku leksykografii polsko-bialoruskiej
R Kaleta
Studia Slavica 17 (1), 83-90, 2013
22013
Spotkanie literackie: promocja książek „W czasie zatrzymane” Żakiewicza io Żakiewiczu
K Wojan
Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20