Obserwuj
Andrzej Magruk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uncertainty in the sphere of the industry 4.0–potential areas to research
A Magruk
Business, Management and Economics Engineering 14 (2), 275-291, 2016
1252016
Innovative classification of technology foresight methods
A Magruk
Technological and economic development of economy 17 (4), 700-715, 2011
952011
Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Magruk, Ł Nazarko, A Skorek
Procedia engineering 182, 482-490, 2017
712017
The most important aspects of uncertainty in the Internet of Things field–context of smart buildings
A Magruk
Procedia Engineering 122, 220-227, 2015
482015
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 77-89, 2019
472019
Determining the utility in management by using multi-criteria decision support tools: a review
A Mardani, A Jusoh, K Halicka, J Ejdys, A Magruk, UN U Ahmad
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 31 (1), 1666-1716, 2018
372018
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie2020 : regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Politechnika Białostocka, 2011
332011
The process of selection of the main research methods in foresight from different perspectives
A Magruk
Business, Management and Economics Engineering 13 (2), 234-248, 2015
322015
Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight
A Kononiuk, A Magruk
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 28-40, 2008
302008
Concept of uncertainty in relation to the foresight research
A Magruk
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 46--55, 2017
282017
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012
272012
Foresight for career development
A Kononiuka, A Pająkb, AE Gudanowskaa, A Magruka, J Kozłowskaa, ...
Форсайт 14 (2 (eng)), 88-104, 2020
172020
The Internet of things as the future technological trend of the innovative development of logistics
A Magruk
Research in Logistics & Production 6, 2016
162016
Inicjatywy foresight w Polsce i na świecie : [rozdz.]
I Jakuszewicz, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko
Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, 138-144, 2006
14*2006
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia, [w:] Rozprawy naukowe
J Nazarko, A Magruk, red. nauk.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 243, 105 stron, 2013
132013
Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego
A Magruk
maszynopis, 2012
122012
Foresight technologiczny a zarządzanie technologią
A Magruk
Problemy Eksploatacji, 47-60, 2011
112011
Wild cards in Polish foresight practice
A Kononiuk, A Magruk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 951-956, 2015
102015
Analiza uwarunkowań rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie podlaskim
K Szum, A Magruk
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2019
92019
ANALIZA NIEPEWNOŚCI W ZŁOŻONYCH, DYNAMICZNYCH SYSTEMACH—PRZYPADEK INTERNETU RZECZY
A Magruk
Przegląd Organizacji, 53-59, 2016
92016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20