Marzena Cypryańska
Marzena Cypryańska
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prejudice towards gay men and need for physical cleansing.
A Golec de Zavala, S Waldzus, M Cypryańska
Journal of Experimental Social Psychology 54, 1-10, 2014
302014
Statystyczny drogowskaz: Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
S Bedyńska, M Cypryańska
Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2013
282013
Low self-esteem predicts out-group derogation via collective narcissism, but this relationship is obscured by in-group satisfaction.
A Golec de Zavala, CM Federico, C Sedikides, R Guerra, D Lantos, ...
Journal of personality and social psychology, 2019
152019
Wprowadzenie do analizy wariancji
S Bedyńska, J Niewiarowski, M Cypryańska
Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2013
142013
Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników: zastosowanie analizy czynnikowej oraz analizy rzetelności pozycji
S Bedyńska, M Cypryańska
Wydawnictwo Academica SWPS, 2007
132007
Diagnoza internetu 2009
K Krejtz, P Toczyski, W Ciemniewski, M Cypryańska, J Milewski, I Krejtz, ...
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
72009
Within-person relationships between recreational running and psychological well-being
JB Nezlek, M Cypryańska, P Cypryański, K Chlebosz, K Jenczylik, ...
Journal of Sport and Exercise Psychology 40 (3), 146-152, 2018
62018
Nierealistyczny optymizm-optymizm przewidywań czy zniekształcenia poznawcze przypadkiem optymistyczne?
M Cypryańska, I Krejtz
Studia Psychologiczne, 2005
62005
Od teorii do analizy statystycznej
S Bedyńska, A Brzezicka, M Cypryańska
Jak badać zjawiska psychologiczne, 17-45, 2013
52013
Zaawansowane metody tworzenia wskaźników: eksploracyjna analiza czynnikowa i testowanie rzetelności skali
S Bedyńska, M Cypryańska
Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2013
52013
An experimental study of the influence of limited time horizon on positivity effects among young adults using eye-tracking
M Cypryańska, I Krejtz, A Jaskółowska, A Kulawik, A Żukowska, ...
Psychological reports 115 (3), 813-827, 2014
42014
Reconsidering research on self-humanizing: The importance of mean comparative judgments
M Cypryańska, JB Nezlek, A Jaskółowska, MM Formanowicz
The Journal of social psychology 157 (2), 129-142, 2017
32017
Nierealistyczny optymizm wczoraj i dziś–nowe spojrzenie na mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych
M Cypryańska
Decyzje, 53-77, 2009
32009
Self‐presentational motives and public self‐consciousness: Why do people dress a certain way?
JB Nezlek, E Mochort, M Cypryańska
Journal of personality 87 (3), 648-660, 2019
22019
Self-Esteem Mediates Relationships between Self-Concept Clarity and Perceptions of the Future
A Morawiak, B Mrozinski, J Gutral, M Cypryańska, JB Nezlek
Journal of Education Culture and Society 9 (1), 99-108, 2018
22018
Porównywanie dwóch grup: testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki.
M Cypryańska, S Bedyńska
Wydawnictwo Academica SWPS, 2007
22007
Everyone can be a winner: The benefits of competing in organized races for recreational runners
M Cypryańska, JB Nezlek
The Journal of Positive Psychology 14 (6), 749-755, 2019
12019
Reversed better-than-average effect in direct comparisons of nonsocial stimuli depends on the set size
J Niewiarowski, JJ Karyłowski, K Szutkiewicz-Szekalska, M Cypryańska
Memory & cognition 42 (4), 639-647, 2014
12014
Analiza wariancji–integracja zagadnień
S Bedyńska, J Niewiarowski, M Cypryańska
Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2013
12013
The Under–and Overestimation Effects in Comparative Judgments–Assimilation and Contrast Mechanisms
M Cypryańska, A de Zavala
Polish Psychological Bulletin 39 (4), 217-225, 2008
12008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20