Alina Daniłowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych
A Daniłowska
Wydawnictwo SGGW, 2007
462007
The international competitiveness of Polish agriculture
M Gorton, A Daniłowska, S Jarka, S Straszewski, A Zawojska, E Majewski
Post-communist economies 13 (4), 445-457, 2001
432001
The role of agriculture in Central and Eastern European rural development: engine of change or social buffer?
M Petrick, P Weingarten
Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, 2004
372004
Agricultural credit market in Poland–experiences in the market economy
M Petrick, P Weingarten
The role of agriculture in Central and Eastern European rural development …, 2004
162004
Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych
A Daniłowska
Information asymmetry and overcoming it on the agricultural credit market …, 2008
152008
Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo
A Daniłowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 244-252, 2014
112014
Kredyt rolniczy w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
A Daniłowska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 143-148, 2005
102005
The credit support system in the Polish agriculture. The Evaluation of 10 years performances
A Danilowska
102005
Provision of public goods by agriculture in Poland
A Danilowska
Economic Science for Rural Development 37, 142-151, 2015
92015
Banki spółdzielcze a banki komercyjne w kredytowaniu rolników
A Danilowska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (11), 2009
62009
Macroeconomic determinants of agricultural preferential investment credit in Poland
A Danilowska
62008
Źródła, warunki i znaczenie kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych
A Daniłowska
Roczniki Nauk Rolniczych G 92 (2), 82-90, 2006
62006
Credit as a Tool of Intervention in Agriculture, Polish Experiences
A Danilowska
Social Research 3, 13, 2008
52008
Zróżnicowanie zadłużenia gospodarstw indywidualnych w Polsce
A Daniłowska
Rocz. Nauk. SERIA 9 (1), 94-97, 2007
52007
Regionalne zróżnicowanie zadłużenia gospodarstw rolniczych w Polsce
A Danilowska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (09), 2007
52007
Mikroekonomiczne determinanty zaciągania kredytów przez gospodarstwa indywidualne w Polsce
A Daniłowska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 7 (4), 91-95, 2005
52005
Wiarygodność kredytowa rolników indywidualnych. Analiza komparatywna na tle przedsiębiorców indywidualnych
A Daniłowska
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99537), 2014
42014
The comparative analysis of agricultural financial systems in Poland and Azerbaijan
A Danilowska, A Ismayilov, K Aliyev
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 13 (3), 2014
42014
MUNICIPAL BONDS AS A TOOL OF FINANCING THE LOCAL GOVERNMENTS’INVESTMENTS IN RURAL AREAS IN POLAND
A Daniłowska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 10 (2), 29-39, 2011
42011
Dług publiczny–jego struktura, przyczyny, rozmiary i skutki
A Daniłowska
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 107, 2008
42008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20