Jakub Krzeski
Jakub Krzeski
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
In, Against, and Beyond: A Marxist Critique for Higher Education in Crisis
K Szadkowski, J Krzeski
Social Epistemology, 1-14, 2019
52019
Między autonomią a podporządkowaniem. Problemy metodologiczne analizy (pół) peryferyjnych systemów nauki
J Krzeski, K Szadkowski
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 163-173, 2018
32018
Czym są marksistowskie badania szkolnictwa wyższego?
K Szadkowski, J Krzeski
Praktyka Teoretyczna 18 (4), 8-17, 2015
12015
2. Political Ontologies of the Future University: Individual, Public, Common
K SZADKOWSKI, J KRZESKI
1*
The future is always-already now: Instituent praxis and the activist university
K Szadkowski, J Krzeski
Policy Futures in Education, 14782103211003445, 2021
2021
Ontologia polityczna w badaniach szkolnictwa wyższego–indywidualna, publiczna, wspólna
K Szadkowski, J Krzeski
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 289–306-289–306, 2019
2019
OVERCOMING A CRISIS OF IMAGINATION: THE UNIVERSITY AND ITS FUTURES
J Krzeski
2018
Pomyśleć materializm od nowa
J Krzeski
Praktyka Teoretyczna 18 (4), 240-250, 2017
2017
Autonomia oporu–Marks, Spinoza i akumulacja pierwotna.
J Krzeski, A Piekarska
Praktyka Teoretyczna 25 (3), 85-112, 2017
2017
Rozpędzić się lub zginąć. Praca akademicka i kapitalizm
J Krzeski, K Szadkowski
Praktyka Teoretyczna, 2017
2017
W poszukiwaniu wyjścia
J Krzeski
Praktyka Teoretyczna 14 (4), 297-308, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11