Obserwuj
Karina Sachpazidu-Wójcicka
Karina Sachpazidu-Wójcicka
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Innovation as a determinant of the competitiveness of Polish enterprises
K Sachpazidu-Wójcicka
Oeconomia Copernicana 8 (2), 287-299, 2017
282017
Gaze and event tracking for evaluation of recommendation-driven purchase
P Sulikowski, T Zdziebko, K Coussement, K Dyczkowski, K Kluza, ...
Sensors 21 (4), 1381, 2021
202021
Metodyka systematycznego przeglądu literatury–wyzwania selekcji a posteriori podczas tworzenia bazy literatury
P Klimas, S Stańczyk, K Sachpazidu-Wójcicka
Współczesne zarządzanie. Koncepcje i wyzwania, SGH Publishing House, Warsaw …, 2020
142020
Conditions for Innovativeness of Industrial Entrepreneurs in Poland
K Sachpazidu-Wójcicka
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 9 (2), 93-107, 2014
142014
Genetic algorithm for the retailers’ shelf space allocation profit maximization problem
K Czerniachowska, K Sachpazidu-Wójcicka, P Sulikowski, M Hernes, ...
Applied Sciences 11 (14), 6401, 2021
92021
Determinanty rozwoju e-usług w administracji publicznej w Polsce
A Aleksiejczuk, K Sachpazidu-Wójcicka
Ekonomia i zarządzanie 7 (1), 2015
92015
Open innovation process via technology transfer and organizational innovation
K Sachpazidu-Wojcicka
European Research Studies 23 (1), 52A-61, 2020
52020
Cooperation for Innovation and Its Influence on Enterprises’ Innovativeness Level
K Sachpazidu-Wójcicka
Journal of Management and Financial Sciences, 111-120, 2018
32018
Small firm’s cooperation for innovation with other firms and research units: whether the partner matters for product, process, marketing and organizational innovations?
K Sachpazidu-Wojcicka
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
22021
Wspólczesne zarządzanie-koncepcje i wyzwania
S Sudoł, A Szplit, P Klimas, S Stańczyk, K Sachpazidu-Wójcicka, ...
Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2020
22020
The importance of cooperation in innovativeness and competitiveness of companies
K Sachpazidu-Wójcicka
Optimum. Economic Studies 94 (4), 302-310, 2018
22018
Open innovation and technology transfer in Polish enterprises
K Sachpazidu-Wójcicka
Journal of Management and Financial Sciences 9 (24), 181, 2016
22016
Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej
R Ciborowski, K Sachpazidu-Wójcicka
Studia i Prace WNEiZ US 52, 281-291, 2018
12018
Dynamika zmian innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
K Sachpazidu-Wójcicka
9th Congress of PolishEconomists,[Online] Available: http://www. pte. pl …, 2013
12013
Vertical and horizontal technology transfer and firm innovativeness
K Sachpazidu-Wójcicka
Studia i Materiały 28 (2), 140-153, 2018
2018
Open Sources of Innovation and its Influence on Firms Innovativeness
K Sachpazidu-Wójcicka
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (6.1), 79-94, 2018
2018
Transfer technologii a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
K Sachpazidu-Wójcicka
2016
Research and Development Channel of Technology Transfer in Innovativeness of United States, United Kingdom, Germany and Poland
K Sachpazidu-Wójcicka
Asian Journal of Business and Management 4 (1), 2016
2016
Companies R&D activity as a factor of technology transfer in Central and Eastern European countries
K Sachpazidu-Wójcicka
Экономика и предпринимательство, 1166-1170, 2015
2015
CONDITIONS UNDERYING DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY IN PODLASKIE REGION (Uwarunkowania rozwoju spoleczenstwa informacyjnego w województwie podlaskim)
K Sachpazidu-Wojcicka
Optimum. Studia Ekonomiczne 3, 282-297, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20