Piotr Błędowski
Piotr Błędowski
SGH Warsaw School of Economics
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy gerontologii społecznej
B Szatur-Jaworska, P Błędowski, M Dzięgielewska
Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006
3202006
Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce
M Mossakowska, A Więcek, P Błędowski
Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, 2012
1722012
Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych
P Błędowski
OW SGH, 2002
1592002
Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce
P Błędowski, B Szatur-Jaworska, Z Szweda-Lewandowska, P Kubicki
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 30, 181-188, 2012
1112012
Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków
J Czapiński, P Błędowski
Diagnoza społeczna, 2013
74*2013
Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy
M Iwanicz-Drozdowska
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie–Oficyna Wydawnicza, 2011
662011
Starzenie się jako problem społeczny
P Błędowski
Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, 11-23, 2012
612012
Rozwój opieki długoterminowej w Polsce–stan i rekomendacje
P Błędowski, M Maciejasz
Nowiny Lekarskie 82 (1), 61-69, 2013
472013
Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce: analiza i rekomendacje działań
B Szatur-Jaworska, P Błędowski
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2008
462008
Potrzeby opiekuńcze osób starszych,[w:] M
P Błędowski
Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne …, 2012
332012
Wstęp (PL)
J Czapiński
Contemporary Economics 7 (3.1), 2013
322013
Polityka wobec osób starych–cele i zasady.
P Błędowski
Studia BAS, 201-216, 2012
312012
Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje
M Augustyn, P Błędowski, K Wyrwicka, J Łukasik, B Witkowska, ...
Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej, Warszawa, 2010
312010
Organizacja opieki długoterminowej w Polsce–problemy i propozycje rozwiązań
P Błędowski, A Wilmowska-Pietruszyńska
Polityka społeczna 7, 9-13, 2009
282009
Reduced functionality in everyday activities of patients with self-reported heart failure hospitalization—population-based study results
A Skalska, B Wizner, A Więcek, T Zdrojewski, J Chudek, A Klich-Rączka, ...
International journal of cardiology 176 (2), 423-429, 2014
222014
Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków: diagnoza społeczna 2013: raport tematyczny
J Czapiński, P Błędowski
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2014
212014
Sytuacja materialna osób starszych,[w:] M
P Błędowski
Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne …, 2012
202012
Wykluczenie finansowe w Polsce o możliwości przeciwdziałania
P Błędowski, M Iwanicz-Drozdowska
Polityka Społeczna, 5-10, 2010
192010
Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych
P Błędowski
Strategie działania, 55, 2012
172012
Pomoc społeczna–główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym
P Błędowski, P Kubicki
Polityka Społeczna, 40-44, 2009
172009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20