Follow
Ирина Бурденко
Ирина Бурденко
СумДУ, кафедра бухгалтерского учета и налогообложения
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки
ІМ Бурденко, ОВ Кравченко
Актуальні проблеми економіки, 70, 2007
392007
Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності
ІМ Бурденко, ОМ Пожар, АМ Пожар
Національний банк України, 2006
352006
Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України
ІМ Бурденко
Національна академія управління, 2008
232008
Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація
ІМ Бурденко, ОВ Кравченко, ОВ Шипунова
Університетська книга, 2009
192009
Фінансові інструменти: особливості їх класифікації
ІМ Бурденко
182006
Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності
І Бурденко, І Макаренко
Вісник Національного банку України, 44-50, 2014
162014
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект
ПЙ Атамас, ОП Атамас, РФ Бруханський, СМ Галещук, ЛЛ Гевлич
Герда, 2013
132013
Передумови створення та використання інноваційних фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів України
ІМ Бурденко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 181-190, 2012
132012
Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу
ІМ Бурденко, ІО Макаренко
132010
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія
ІМ Бурденко, ЄЄ Дмитрієв, ЮС Ребрик, ЮС Серпенінова
Суми: Вид-во" Університетська книга, 2011
122011
Аутсорсинг: поняття, види та сучасний стан розвитку
ІМ Бурденко, АП Ярошина
Приазовський економічний вісник, 2018
112018
Регулятори інвестиційної рівноваги
В Коваленко, І Бурденко
Фінанси України, 97-102, 2002
112002
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку
ІМ Бурденко, ІС Гуцал, РМ Набок
монографія/[ІМ Бурденко, ЄЄ Дмитрієв, ЮС Ребрик, ЮС Серпенінова], 0
11
Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки
ІМ Бурденко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2001
102001
Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України
ФО Журавка, ІМ Бурденко
Друкарський дім Папірус, 2012
92012
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку
ЮС Серпенінова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
92010
Людський капітал як об’єкт бухгалтерського обліку
ІМ Бурденко, ИН Бурденко, НВ Гололобова
82018
Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов'язання чи інструмент капіталу
ІМ Бурденко
Національний банк України, 2010
82010
Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості
ІМ Бурденко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
82009
Проблеми бухгалтерського обліку формування та вилучення власного капіталу АТ
ІМ Бурденко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України 10, 117-125, 2004
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20