Obserwuj
Anna Bomanowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Threat to arable weeds in Poland in the light of national and regional red lists
A Bomanowska
Plant Breeding and Seed Science 61, 55, 2010
212010
Invasive alien plants in Polish national parks - threats to species diversity
A Bomanowska, W Adamowski, I Kirpluk, A Otręba, A Rewicz
PeerJ, 7:e8034, 2019
202019
CHANGING LAND USE IN RECENT DECADES AND ITS IMPACT ON PLANT COVER IN AGRICULTURAL AND FOREST LANDSCAPES IN POLAND
A BOMANOWSKA, M KIEDRZYŃSKI
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 7, 5-26, 2011
202011
Cities and disturbed areas as man-made shelters for orchid communities
A Rewicz, A Bomanowska, MV Shevera, JK Kurowski, K KRASOŃ, ...
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45 (1), 126-139, 2017
172017
Forest return on an abandoned field-secondary succession under monitored conditions
W Adamowski, A Bomanowska
Folia Biologica et Oecologica 7 (1), 49-73, 2011
152011
Rare, endangered and protected plant species of synanthropic flora of the Kampinos National Park (Central Poland)
I Kirpluk, A Bomanowska
Biodiversity Research and Conservation 11 (12), 71-80, 2008
152008
Wybrane cechy flory segetalnej Kampinoskiego Parku Narodowego
A Bomanowska
Pamiętnik Puławski 143, 27-35, 2006
142006
Ornithochorous species penetration onto abandoned farmland during secondary succession
W Adamowski, A Knopik
Phytocoenosis, 97-110, 1996
131996
Morphological variability of Consolida regalis seeds of south-eastern and central Europe
A Rewicz, A Bomanowska, J Magda, T Rewicz
Systematics and Biodiversity 15 (1), 25-34, 2017
122017
Restoration of floodplain meadows: Effects on the re-establishment of mosses
D Michalska-Hejduk, GJ Wolski, M Harnisch, A Otte, A Bomanowska, ...
Plos one 12 (12), e0187944, 2017
112017
The role of woody species in the secondary succession under monitored conditions (Białowieża Forest, NE Poland)
A Bomanowska, W Adamowski
Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation …, 2009
112009
Southern European species in the flora of towns in the central Poland
P Witosławski, A Bomanowska
Botanica Serbica 33, 115-129, 2009
92009
Selected aspects of diversity of synanthropic flora in large cities in Central Poland.
A Bomanowska, P Witosławski
Biodiversity Research and Conservation, 35-42, 2008
92008
INWAZYJNE GATUNKI ROŚLIN WE FLORZE PUSZCZY KAMPINOSKIEJ
A Bomanowska, M Ferchmin, I Kirpluk, A Otręba
Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie, 2014
82014
Floristic diversity of plants spontaneously spreading in the botanical garden of the University of Łódź (Poland)
A Bomanowska, M Kurzac, A Stefaniak
Biologica Nyssana, 1-10, 2012
82012
Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich
D Michalska-Hejduk, A Bomanowska
Kampinoski Park Narodowy, 2009
82009
Grasses (Poaceae) in secondary succession of oak-hornbeam series in Białowieża Forest
A Bomanowska, W Adamowski
Biological issues in grasses. W. Szafer Institute of Botany, 131-143, 2007
82007
Problem inwazji roślin obcego pochodzenia w polskich parkach narodowych
A Bomanowska, I Kirpluk, W Adamowski, J Palus, A Otręba
Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie …, 2014
72014
Zmiany użytkowania gruntów na obrzeżach cennych obiektów przyrodniczych a wkraczanie nierodzimych gatunków roślin
W Adamowski, A Bomanowska
Przegląd Przyrodniczy 19 (3/4), 3-17, 2008
72008
Udział drzew i krzewów obcego pochodzenia w procesie zasiedlania gruntów porolnych w rejonie Puszczy Białowieskiej
W Adamowski, A Bomanowska
Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4, 309-320, 2007
62007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20