Ewa Malinowska
Ewa Malinowska
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (University of Gdansk, Faculty of Management)
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie jakością żywności: systemy, koncepcje, instrumenty
M Wiśniewska, E Malinowska
Difin, 2011
412011
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru
E Malinowska
Zarządzanie i finanse 10 (3, cz. 2), 71-83, 2012
72012
Organizacja wewnętrznej kontroli systemu bezpieczeństwa żywnościowego na przykładzie placówek żywienia zbiorowego
E Malinowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 115-125, 2010
22010
Ocena stanu sanitarno-higienicznego w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego województwa pomorskiego: studium przypadku
E Malinowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 235-247, 2010
12010
Auditowanie w systemie HACCP
M Wisniewska, E Malinowska
Żywienie Człowieka i Metabolizm 30 (3-4), 940-943, 2003
12003
Próba bilansu ekologicznego wybranych materiałów budowlanych
W Nierzwicki, E Malinowska
Problemy Ekologii 4 (6), 234-238, 2000
12000
Bezpieczeństwo żywnościowe w kształceniu zawodowym
E Malinowska
Zarządzanie i Finanse 3 (2), 148-160, 2012
2012
Metoda 5S a system bezpieczeństwa żywnościowego
E Malinowska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 45-54, 2011
2011
Bezpieczeństwo żywności w Polsce i UE
E Malinowska, M Szymańska-Brałkowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 19-27, 2010
2010
Rozwój usług gastronomicznych a bezpieczeństwo żywnościowe
E Malinowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 401-414, 2010
2010
Lista kontrolna HACCP jako narzędzie do oceny stopnia wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywnościowego
E Malinowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 171-179, 2010
2010
Zachowania konsumenckie a kryzys: wybrane zagadnienia
M Wiśniewska, E Malinowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 437-445, 2009
2009
Wykorzystanie metody ekobilansu jako wskaźnika obciążenia środowiskowego na przykładzie wybranych produktów spożywczych
E Malinowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 57-65, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13