Stanisław Łobejko
Stanisław Łobejko
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie
S Łobejko
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2004
1772004
Zarządzanie firmą innowacyjną
A Sosnowska, S Łobejko, A Kłopotek
Difin, 2000
1762000
Przedsiębiorstwo sieciowe: zmiany uwarunkowń i strategii w XXI wieku
S Łobejko
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2010
952010
Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej iw Polsce
A Sosnowska, K Poznańska, S Łobejko, J Brdulak, K Chinowska
Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2003
932003
Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie
A Sosnowska, S Łobejko, A Kłopotek, J Brdulak, A Rutkowska-Brdulak, ...
PARP, Warszawa, 2005
522005
Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce
S Łobejko
PARP, Warszawa, 2009
502009
Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju
A Sosnowska, S Łobejko
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2006
332006
Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej
S Łobejko
SGH, Warszawa, 2012
262012
Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw
A Sosnowska, S Łobejko
262008
Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce
S Łobejko
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008
212008
Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw
S Łobejko, Z Pierścionek
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
202011
Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu
A Sosnowska, S Łobejko
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Radom, 2007
172007
Komercjalizacja wyników badań naukowych
S Łobejko, A Sosnowska
Praktyczny poradnik dla naukowców. Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa …, 2013
132013
Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu,[w:] Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
A Sosnowska, S Łobejko
PARP, Warszawa, 2007
102007
Fuzje i przejęcia: kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji
J Korpus, D Ciesielska-Maciągowska, K Kalamat, K Kyrcz, S Łobejko, ...
PWN, 2019
92019
Wykorzystanie kosztów transakcyjnych jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw sieciowych
S Łobejko
Koszty transakcyjne, 2011
92011
Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców
S Łobejko, A Sosnowska
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa, 2013
82013
Biznes cyfrowy: technologie, modele, regulacje
S Łobejko, K Nowicka, W Szpringer
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018
72018
Zarządzanie firmą innowacyjną, Wydawnictwo Difin
A Sosnowska, S Łobejko, A Kłopotek
Warszawa, 2000
72000
Strategie cyfryzacji przedsiębiorstw
S Łobejko
Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji [Enterprise …, 2018
62018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20