Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
Wroclaw University of Science and Technology
Zweryfikowany adres z pwr.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Biomechanics of distal femoral fracture fixed with an angular stable LISS plate
G Pakuła, J Słowiński, K Ścigała
Acta of Bioengineering and Biomechanics 15 (4), 2013
132013
Procedure of generating the individually matched bone scaffolds.
J Slowinski
Acta of Bioengineering & Biomechanics 13 (3), 2011
62011
Analysis of the impact of configuration of the stabilisation system for femoral diaphyseal fractures on the state of stresses and displacements
JJ Słowiński, K Kudłacik
Applied bionics and biomechanics 2018, 2018
22018
Numerical modeling of the traction process in the treatment for Pierre-Robin Sequence
JJ Słowiński, A Czarnecka
International journal of pediatric otorhinolaryngology 89, 86-91, 2016
12016
Complication of a Femoral Fracture Treated by Intramedullary Nailing - Numerical Analysis of a Clinical Case
J Słowiński, K Kudłacik
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 18 (4), 375-388, 2016
12016
Safe rebuilding of the periodontal loss an experimental study
LE Minch, JJ Słowiński, K Scigala, R Będziński, B Kawala
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 63 (2), 2015
12015
Symulacja numeryczna procesu tworzenia się struktury beleczkowej kości gąbczastej
K Ścigała, A Kiełbowicz, J Słowiński
Systems: journal of transdisciplinary systems science 9, 827-832, 2004
12004
Analiza porównawcza wybranych wariantów stabilizacji złamania kości ramiennej za pomocą gwoździa śródszpikowego
JJ Słowiński, D Kęszycki, K Kudłacik
Inżynier i Fizyk Medyczny 8 (2), 2019
2019
Numeryczna analiza stabilizacji złamania kości piszczelowej i strzałkowej
JJ Słowiński, K Kudłacik
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (3), 2018
2018
Złamanie przezkrętarzowe kości udowej: numeryczna analiza stabilności
J Słowiński, K Kudłacik, G Ziółkowski
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (4), 2018
2018
Analiza wpływu stabilizacji złamania kości piszczelowej za pomocą gwoździa śródszpikowego na zrost kostny. Cz. 2
JJ Słowiński, K Kudłacik
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (1), 2018
2018
Złamanie kości żuchwy: porównanie numeryczne wariantów stabilizacyjnych
JJ Słowiński
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (6), 2018
2018
Model stabilizacji złamania kręgu kręgosłupa odcinka szyjnego
JJ Słowiński
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (2), 2018
2018
Analiza wpływu stabilizacji złamania kości piszczelowej za pomocą gwoździa śródszpikowego na zrost kostny. Cz. 1
K Kudłacik, JJ Słowiński
Inżynier i Fizyk Medyczny 6 (6), 2017
2017
Analiza zmian struktury i gęstości kości gąbczastej w nasadzie bliższej kości udowej zmienionej zwyrodnieniowo
K Burzyńska, A Nikodem, J Słowiński, J Filipiak
Aktualne Problemy Biomechaniki, 25--30, 2015
2015
FEM in establishing force level efficiently remodelling alveolar bone defects: P0171
L Minch, B Kawala, R Bedzinski, J Slowinski, K Scigala, M Radwan-Oczko, ...
Journal of Clinical Periodontology 39, 2012
2012
Methodology Of Preparation Of Fetal Bone Structures FEM Model
J Słowiński, R Frątczak, M Panek, A Kędzia, W Kołosowski
Anyagvizsgalok Lapja (Journal of Material Testers), 2009
2009
The iMPact of stabilization configuration on bone union possibility for fractures of the distal femur
JJ Słowiński, K Kudłacik
VERIFICATION OF THE TIBIA BONE EPIPHYSIS FE MODELS
J Slowinski, K Scigala
Utrata stabilności złamania trzonu kości udowej po zaopatrzeniu płytą LCP–analiza przypadku klinicznego
K Kudłacik, J Słowiński
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20