Follow
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
Wroclaw University of Science and Technology
Verified email at pwr.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Biomechanics of distal femoral fracture fixed with an angular stable LISS plate
G Pakuła, J Słowiński, K Ścigała
Acta of Bioengineering and Biomechanics 15 (4), 2013
162013
Procedure of generating the individually matched bone scaffolds.
J Slowinski
Acta of Bioengineering & Biomechanics 13 (3), 2011
72011
Numerical modeling of the traction process in the treatment for Pierre-Robin Sequence
JJ Słowiński, A Czarnecka
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 89, 86-91, 2016
52016
Analysis of the impact of configuration of the stabilisation system for femoral diaphyseal fractures on the state of stresses and displacements
JJ Słowiński, K Kudłacik
Applied Bionics and Biomechanics 2018, 2018
22018
Complication of a Femoral Fracture Treated by Intramedullary Nailing - Numerical Analysis of a Clinical Case
J Słowiński, K Kudłacik
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 18 (4), 375-388, 2016
12016
Safe rebuilding of the periodontal loss an experimental study
LE Minch, JJ Słowiński, K Scigala, R Będziński, B Kawala
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 63 (2), 2015
12015
Symulacja numeryczna procesu tworzenia się struktury beleczkowej kości gąbczastej
K Ścigała, A Kiełbowicz, J Słowiński
Systems: journal of transdisciplinary systems science 9 (sp. II), 827-832, 2004
12004
Lateral Tibial Condyle Fracture Stabilization—A Numerical Analysis
O Promirska, J Słowiński
Innovations in Biomedical Engineering, 311-318, 2022
2022
Wydłużanie kości długich–metody i zastosowanie
D Grygier, J Słowiński, P Kowalewski
Inżynier i Fizyk Medyczny 9 (6), 2020
2020
Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania kłykcia kości piszczelowej
K Dziergowska, K Kudłacik, JJ Słowiński
Inżynier i Fizyk Medyczny 8 (6), 2019
2019
Analiza porównawcza wybranych wariantów stabilizacji złamania kości ramiennej za pomocą gwoździa śródszpikowego
JJ Słowiński, D Kęszycki, K Kudłacik
Inżynier i Fizyk Medyczny 8 (2), 141-144, 2019
2019
Numeryczna analiza stabilizacji złamania kości piszczelowej i strzałkowej
JJ Słowiński, K Kudłacik
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (3), 225-228, 2018
2018
Złamanie przezkrętarzowe kości udowej: numeryczna analiza stabilności
J Słowiński, K Kudłacik, G Ziółkowski
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (4), 2018
2018
Analiza wpływu stabilizacji złamania kości piszczelowej za pomocą gwoździa śródszpikowego na zrost kostny. Cz. 2
JJ Słowiński, K Kudłacik
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (1), 66-68, 2018
2018
Złamanie kości żuchwy: porównanie numeryczne wariantów stabilizacyjnych
JJ Słowiński
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (6), 2018
2018
Model stabilizacji złamania kręgu kręgosłupa odcinka szyjnego
JJ Słowiński
Inżynier i Fizyk Medyczny 7 (2), 116-120, 2018
2018
Analiza wpływu stabilizacji złamania kości piszczelowej za pomocą gwoździa śródszpikowego na zrost kostny. Część
K Kudłacik, JJ Słowiński
Inżynier i Fizyk Medyczny 6 (6), 2017
2017
Analiza zmian struktury i gęstości kości gąbczastej w nasadzie bliższej kości udowej zmienionej zwyrodnieniowo
K Burzyńska, A Nikodem, J Słowiński, J Filipiak
Aktualne Problemy Biomechaniki, 25--30, 2015
2015
Methodology Of Preparation Of Fetal Bone Structures FEM Model
J Słowiński, R Frątczak, M Panek, A Kędzia, W Kołosowski
Anyagvizsgalok Lapja (Journal of Material Testers), 2009
2009
The iMPact of stabilization configuration on bone union possibility for fractures of the distal femur
JJ Słowiński, K Kudłacik
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20