Dorota Wiraszka
Title
Cited by
Cited by
Year
Signal compression based on zonal selection methods
W Dziech, R Baran, D Wiraszka
Conference Proceedings 2000 International Conference on Mathematical Methods …, 2000
102000
Scalar quantization in the PWL transform spectrum domain
R Baran, D Wiraszka, W Dziech
Conference Proceedings 2000 International Conference on Mathematical Methods …, 2000
72000
Problemy kompresji sygnałów z zastosowaniem transformaty falkowej
W Dziech, D Biela-Wiraszka
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, 98-103, 1997
21997
Problemy kompresji danych a jakość aproksymacji obrazów z zastosowaniem dwuwymiarowych przekształceń odcinkowo-liniowych
A Dziech, D Biela-Wiraszka
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, 495-503, 1995
21995
Application of piecewise-linear transforms in threshold compression of contours
R Baran, D Wiraszka
Logistyka, 2341--2348, CD2, 2015
12015
Zonal compression of greyscale images using Walsh and PWL transforms
D Wiraszka, R Spadło
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2007
12007
O pewnym modelu hierarchicznych sieci telekomunikacyjnych
J Bartosik, D Wiraszka
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka, 9-13, 2005
12005
Problemy kwantyzacji skalarnej w dziedzinie widmowej przekształcenia HPL
R Baran, W Dziech, D Wiraszka
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, 77-86, 2000
12000
Zastosowanie dwuwymiarowych przekształceń odcinkowo-liniowych w kompresji obrazów
D Biela-Wiraszka, R Chodorek
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka, 9-17, 1995
11995
Piecewise-linear transforms and their applications on the example of threshold and zonal image compression
D Wiraszka, R Baran
Logistyka, 2014
2014
Zone Selection in Image Compression Using Piecewise-Linear Transforms
D Wiraszka
Pomiary Automatyka Kontrola 57 (1), 90-93, 2011
2011
Zonal compression of greyscale images using Walsh and PWL transforms [6937-102]
D Wiraszka, R Spadlo
PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING 6937 (2 …, 2008
2008
Kompresja obrazów z zastosowaniem transformat złożonych
D Wiraszka
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka, 371-380, 2005
2005
Image Compression Using Scalar Quantization in the Spectral Domain
A Dziech, R Baran, D Wiraszka
Signal Processing'2000 Workshop Proceedings, 31-37, 2000
2000
Aproksymacja konturów z wykorzystaniem metod czasowo-przestrzennych i transformacyjnych
D Wiraszka, W Dziech, R Baran
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, 113-119, 2000
2000
Zastosowanie transformaty falkowej w progowej kompresji obrazów
D Wiraszka, W Dziech, P Ślusarczyk
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, 325-332, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16