Obserwuj
Beata Szluz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Telepraca – nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy – szansa czy zagrożenie?
B Szluz
Modern Management Review 18 (4 (20)), 253-266, 2013
382013
Świat społeczny bezdomnych kobiet
B Szluz
Bonus Liber, 2010
252010
Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej
B Szluz
Roczniki Teologiczne 54 (10), 214-227, 2007
252007
Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej – sytuacja i perspektywy
B Szluz
Seminare. Poszukiwania Naukowe 24, 325 - 337, 2007
212007
Rodzinny wymiar troski–rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera
B Szluz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia …, 2017
122017
Wolontariat studentów–współczesne wyzwania
BL Szluz
Studia Socialia Cracoviensia 4 (1 (6)), 163-181, 2012
122012
Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie
B Szluz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia …, 2016
102016
Wokół pojęcia pomocy i wsparcia społecznego
B Szluz
Z. Frączek, B. Szluz (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i …, 2006
10*2006
Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie
BL Szluz
Seminare. Poszukiwania naukowe 35 (2), 101-111, 2014
92014
Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej
B Szluz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
82014
Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności
W Walc, B Szluz, I Marczykowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008
82008
Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole
B Szluz
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły, E. Laska (red.), 224-234, 2007
72007
„Samoorganizowanie troski”–opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografii opiekuna rodzinnego
BL Szluz
Zeszyty Pracy Socjalnej 22 (3), 225-236, 2017
62017
Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w percepcji opiekuna rodzinnego
B Szluz
W: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności 3, 121-131, 2017
52017
ДИТИНА З УСКЛАДНЕНОЮ ІНВАЛІДНІСТЮ В СІМ’Ї. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАДКУ
B Szluz
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна 31, 362-370, 2016
52016
Telepraca–nowoczesna elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy. Szansa czy zagrożenie?,„Modern Management Review”, vol. XVIII, nr 20 (4)
B Szluz
52013
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie
B Szluz
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2006
52006
O dorosłych dzieciach mieszkających z rodzicami (na przykładzie wybranych państw)
B SZLUZ
Societas/Communitas 2, 73-88, 2017
42017
Bezdomność rodzin–socjologiczny szkic problemu
B Szluz
Roczniki Nauk Społecznych 39 (1), 139-157, 2011
42011
Bezdomne kobiety w opinii bezdomnych kobiet
BL Szluz
Seminare. Poszukiwania naukowe 30 (2), 105-117, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20