Patryk Dziurski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Otwarte innowacje. Perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą
A Sopińska, P Dziurski
172018
Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych
P Dziurski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 80-89, 2016
112016
Kluczowe czynniki sukcesu dla przemysłów kreatywnych
P Dziurski
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2015
52015
Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce
A Sopińska, P Dziurski
Organizacja i Kierowanie, 2018
32018
Kontrolowanie w organizacjach z sektora projektowania w Polsce
P Dziurski
Współczesne wyzwania w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Perspektywa …, 2017
22017
Design jako źródło zmian społecznych. Studium przypadku Zamku Cieszyn
P Dziurski
Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, 415-430, 2016
22016
Does industry matter? Drivers and barriers for open innovation in high-tech and non-high-tech industries—Evidence from Poland
P Dziurski, A Sopińska
International Journal of Management and Economics 56 (4), 307-323, 2020
12020
Innowacyjność jako determinanta relacji koopetycyjnych
P Dziurski
Przegląd Organizacji 5, 3-8, 2019
12019
Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się
A Sopińska, P Dziurski
Zarządzanie i Finanse, 143, 2018
12018
Stakeholder management in cultural oganisations
P Dziurski
Cultural Management: Science and Education, 65-78, 2017
12017
Success in Creative Industries. A Discussion About Critical Success Factors
P Dziurski
Journal of Management and Financial Sciences, 87-100, 2016
12016
Przemysły kreatywne jako obszar badawczy w zarządzaniu. Analiza bibliomteryczna
P Dziurski
Marketing. Zarządzanie, 11-34, 2015
12015
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach: wybrane zagadnienia
I Krawczyk-Sokołowska, A Pierścieniak, M Inków, R Lisowska, J Ropęga, ...
Oficyna Wydawnicza SGH, 2020
2020
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach. Wybrane zagadnienia
L Bohdanowicz, P Dziurski
2020
Szerokość i głębokość poszukiwania wiedzy zewnętrznej w otwartych innowacjach
P Dziurski
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach. Wybrane zagadnienia …, 2020
2020
Przesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji - wyniki badań
A Sopińska, P Dziurski
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach. Wybrane zagadnienia …, 2020
2020
Interplay between coopetition and innovation: Systematic literature review
P Dziurski
Organization and Management, 9-20, 2020
2020
The Diversification Strategy and Business Groups’ Performance in Poland
W Mierzejewska, P Dziurski
Journal of Intercultural Management 11 (1), 23-45, 2019
2019
Motives for Creating Open Innovation in Enterprises Operating in Poland
A Sopińska, P Dziurski
The Future of Management. Entrepreneurship Change and Flexibility, 193-204, 2019
2019
Koopetycja w sektorach kultury – zarys problematyki
P Dziurski
Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi, 30-46, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20