Patryk Dziurski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Otwarte innowacje. Perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą
A Sopińska, P Dziurski
92018
Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych
P Dziurski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 80-89, 2016
82016
Kluczowe czynniki sukcesu dla przemysłów kreatywnych
P Dziurski
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2015
42015
Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce
A Sopińska, P Dziurski
Organizacja i Kierowanie, 2018
22018
Kontrolowanie w organizacjach z sektora projektowania w Polsce
P Dziurski
Współczesne wyzwania w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Perspektywa …, 2017
22017
Design jako źródło zmian społecznych. Studium przypadku Zamku Cieszyn
P Dziurski
Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, 415-430, 2016
22016
Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się
A Sopińska, P Dziurski
Zarządzanie i Finanse, 143, 2018
12018
Success in Creative Industries. A Discussion About Critical Success Factors
P Dziurski
Journal of Management and Financial Sciences, 87-100, 2016
12016
Przemysły kreatywne jako obszar badawczy w zarządzaniu. Analiza bibliomteryczna
P Dziurski
Marketing. Zarządzanie, 11-34, 2015
12015
Interplay between coopetition and innovation: Systematic literature review
P Dziurski
Organization and Management, 9-20, 2020
2020
The Diversification Strategy and Business Groups’ Performance in Poland
W Mierzejewska, P Dziurski
Journal of Intercultural Management 11 (1), 23-45, 2019
2019
Koopetycja w sektorach kultury – zarys problematyki
P Dziurski
Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi, 30-46, 2019
2019
Generic Behaviours of Organisations in Declining Industries. Evidence from Designated Postal Operators in Selected CEE Countries
A Sopińska, P Dziurski
Studia Oeconomica Posnaniensia 7 (2), 101-121, 2019
2019
Innowacyjność jako determinanta relacji koopetycyjnych
P Dziurski
Przegląd Organizacji 5, 3-8, 2019
2019
Rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje w Polsce
A Sopińska, P Dziurski
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
2018
Wybory strategiczne przedsiębiorstw w sektorach starzejących się na przykładzie sektora tradycyjnych usług pocztowych
P Dziurski
Determinanty i modele procesów gospodarczych, 83-97, 2018
2018
Organizacja kreatywna - istota i cechy
P Dziurski, S Gregorczyk, P Wachowiak
Organizacja kreatywna. Teoria i praktyka, 13-27, 2018
2018
Cultural Management as a Research Area: Challenges
P Dziurski, K Pawlicka, A Wróblewska
Cultural Management. From Theory to Practice, 13-24, 2018
2018
Postawy wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach
A Sopińska, P Dziurski
Przegląd Organizacji 7, 25-30, 2018
2018
Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego
P Dziurski, K Pawlicka, A Wróblewska
Załącznik Kulturoznawczy, 33-69, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20